Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Kommunal vigsel

Fra 1. januar 2018 overføres ansvaret for å gjennomføre borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene. Lovendringen innebærer at vigselsmyndigheten overføres fra tingretten til ordfører, varaordfører og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret gir slik myndighet.

All kommunikasjon ad vigsel er til orientering unntatt offentlighet.

Prøvingsattest og skjema til Folkeregisteret
Før dere gifter dere må, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer til dem. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.
Les mer hos skatteetaten.

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvor og når kan vi gifte oss?
Vielsen vil finne stede i kommunestyresalen i Verdal rådhus og gjennomføres på fredager i tidsrommet 10.00 – 15.00. I juli og første del av august vil det være begrenset kapasitet.

Hvordan bestille tid for vigsel?
Du kan bestille tid for vigsel ved å bruke elektronisk skjema (krever pålogging via Min-ID, bank-ID).
Skal prøvingsattesten ettersendes bruker du dette skjemaet.
Du kan også henvende deg til Verdal kommune på telefon 74 04 82 00.

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?
Dere kan tidligst gifte dere tre dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten fra folkeregisteret. Vi bekrefter ikke tidspunktet for vielsen før vi har mottatt denne. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet. På skjema for prøvingsattest kan dere velge om attesten skal sendes direkte til oss (vigsler) eller til dere (brudeparet). Velger dere det siste alternativet må dere selv sørge for at attesten blir levert inn på rådmannskontoret senest tre dager før vielsen.

Hva koster en borgerlig vigsel?
Å gifte seg hos oss er gratis, men ønsker dere mer ut over selve vielsesritualet så som pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes av brudeparet selv.

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?
For vigsler gjennomført fra 1. oktober 2004 kontakter du Skatteetaten.

Kjønnsnøytral ekteskapslov
1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til Skatteetaten.

Seremonirommet
Vielser vil finne sted i kommunestyresalen, Verdal rådhus.

Fremmøte
Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Har dere valgt at prøvingsattesten skal sendes direkte til vigsler trenger dere kun å vise legitimasjon før vigselen.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Verdal kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk
Det kan på forhånd avtales av vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Om seremonien
Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien, men dere må gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Kunstneriske innslag og evt blomster
Ønskes det spesiell pynt, dekorasjoner, musikk og andre innslag må dette ordnes av brudeparet selv. Gi beskjed om dette på forhånd. Det er elektronisk piano på vigselsrommet til disposisjon.

Fotografering
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Vigslere

Publisert: 07.11.2017 09:14 Sist endret: 11.01.2021 13:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS