Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Eiendom

BOLIGNUMMER     Til toppen av siden
Bolignummer er et unikt nummer som består av en bokstav og fire tall. Dette nummeret skal brukes i flyttemeldinger til folkeregisteret og i byggemeldinger. Bolignummer gjelder bare for flerbolighus der flere boenheter har samme adresse.
Informasjon om bolignummer hos Skatteetaten.
Informasjon om bolignummer hos Kartverket.

 
BOSTEDSATTEST
     Til toppen av siden
Bostedsattest er en utskrift fra folkeregisteret som viser fast bostedsadresse.
Attesten fås hos Skatteetaten.
Informasjon om folkeregister og bostedsattest hos Skatteetaten.

 
EI
ENDOMSREGISTER     Til toppen av siden
Eiendomsregisteret er Norges offisielle grunnbok.
Se informasjon om eiendomsregisteret (EDR) hos Store Norske Leksikon.

Bruksnummer
Informasjon om bruksnummer fra Kartverket.

 

GAB-register
EDB-basert register over faste eiendommer i Norge.
Se informasjon om GAB-registeret hos Store Norske Leksikon.

Gårdsnummer
Informasjon om gårdsnummer fra Kartverket.

Matrikkel
Temaside om matrikkelen fra Kartverket.

Seksjonsnummer
Informasjon om seksjonering fra Kartverket.

 
EI
ENDOMSSKATT     Til toppen av siden
Boligskatt
Egen informasjonsside om eiendomsskatt i Verdal kommune

 
KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER     Til toppen av siden
Har du spørsmål vedrørende en faktura for kommunale avgifter kan du prøve å finne svar her.
Finner du ikke svaret, kan du ta kontakt med innfordringsavdelingen på tlf 476 93 700 eller på mail innfordring@verdal.kommune.no.

Verdal kommune tilbyr eFaktura - registrer avtale i din nettbank.

 

Avløpsavgift / Avløpsgebyr / Kloakkavgift / Kloakkgebyr
Se kommunens avløps- / kloakkavgifter her.

Brøyteavgift / Brøytegebyr
Verdal kommune har ingen slike gebyr.

Byggesaksgebyrer
Se kommunens byggesaksgebyrer her.

Feieavgift / Feiegebyr
Feietjenesten er fra 01.01.2022 organisert i Brannvesenet Midt IKS.
Se satsene for feiing av piper m.m. her

Gebyr plansaker / plangebyr
Se kommunens gebyr for behandling av plansaker her.

Kemner
Fra og med 01.11.2020 er kemnerens oppgaver overført til Skatteetaten, og det er ikke lenger noen kemner i kommunene.

Kommunale gebyrer
Se oversikten over kommunale gebyr, avgifter og betalingssatser (2022).
Se oversikten over kommunale gebyr, avgifter og betalingssatser (2021).

 
Kommunekasse
Det som tidligere var kommunekassens oppgave håndteres nå av kommunens servicekontor når det gjelder mottak av innbetalinger.
For øvrig er det enhet for Regnskap, innfordring og lønn i Innherred kommunesamarbeid som driver innfordring, fakturahåndetering og fører kommunens regnskaper.

Renovasjonsavgift / Renovasjonsgebyr
Renovasjonstjenesten ivaretas av det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon AS. Deres prisoversikt finner du her.
Se også informasjon om avfallshåndtering under tjenester.
Søknad om fritak / reduksjon av renovasjonsgebyr 
- det kan søkes for ubebodd eiendom eller eiendom som brukes som firtidseiendom.  

Vannavgift / Vanngebyr
Se kommunens vannavgifter her.

 
NA
TURSKADE     Til toppen av siden

Se informasjon fra Norsk Naturskadepool her.

 
OP
PMÅLING     Til toppen av siden
Oppmåling er en tjeneste som er lagt til enheten Geodata og oppmåling i Innherred kommunesamarbeid.
 
 
Flybilde / Flyfoto
Kommunens interaktive kartløsning kan også vise flyfoto i forskjellig detaljeringsgrad, alt fra en enkelt eiendom til større områder.
Start kartløsningen her.
 
Fradeling
*
 
Grensejustering / Justering av grense
*
 
Grenspåvisning / Påvisning av grense
*
 
Grunnlagsnett
*
 
Kartdata
Start kommunens interaktive kartløsning her. Denne løsningen har en rekke søke- og zoom-muligheter, og den kan vise alt fra oversiktskart over hele kommunen til meget detaljerte kart over en enkelt eiendom.
 
Kartforretning / Delingsforretning / Deling av grunneiendom / Eiendomsdeling / Delingssøknad
Informasjon om oppmåling og kart kan fås fra enhet Geodata og oppmåling i Innherred kommunesamarbeid.
Om kartforretningwikipedia.

Skjema for rekvisisjon av kartforretning. (PDF)

Kartverk
Start kommunens interaktive kartløsning her. Denne løsningen har en rekke søke- og zoom-muligheter, og den kan vise alt fra oversiktskart over hele kommunen til meget detaljerte kart over en enkelt eiendom.
 
Målebrev
*
 
Ortofoto
Kommunens interaktive kartløsning kan også vise ortofoto.
Start kartløsningen her.
 
Sammenføyning av eiendommer
Sammenføyning av eiendom(er) er en registrering hos tinglysingsmyndigheten, der to eller flere eiendommer blir slått sammen til én i matrikkelen. Slik sammenføyning skjer ved at grunneieren undertegner en sammenføyningsbegjæring for de eiendommene han ønsker sammenføyd. Krav om sammenføyning sendes til enhet Geodata og oppmåling i Innherred kommunesamarbeid, som attesterer, og sender videre til tinglysing.

Skjema for sammenføying av tinglyste matrikkelenheter (eiendommer)   (PDF)
 

   
SE
KSJONERING     Til toppen av siden
Eierseksjonering
Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på.  En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.
Lov om eierseksjoner regulerer hvordan eierseksjonering kan foretas.

Reseksjonering
Anmodning om kommunens tillatelse til reseksjonering i henhold til eierseksjonslovens §12 og 13.
Bestemmelsen omhandler ulike former for endring av eksisterende seksjoner. Eksempler kan være: Endring av formål (bruksendring); opprettelse av ny seksjon fra tidligere fellesareal; overføring fra fellesareal til seksjon; overføring fra fellesareal (tomt) til naboeiendom. 

 
ADRESSETILDELING / VE
GNAVN     Til toppen av siden
Adressering / Gateadresse / Husnummer / Gatenavn / Veinavn / Vegnavn

Alle gater og veger i Verdal kommune skal være navnsatt, og alle boliger skal ha fått tildelt husnummer.
I kommunens digitale kartløsning er det mulig å søke på adresser for å finne veg / bosted i kartet, velg adressesøk og oppgi vegnavn og husnummer.

Publisert: 17.02.2009 10:55 Sist endret: 02.09.2022 11:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS