Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Tekniske tjenester

BRØYTING     Til toppen av siden
Brøyteavtale
Verdal kommune foretar en god del snøbrøyting selv, i tillegg inngås det avtale med en rekke private aktører for deler av det kommunale vegnettet.

  
GATELYS     Til toppen av siden
Teknisk drift i kommunen har ansvaret for gatelys langs kommunale veger.
Meld om feil på kommunale gatelys her.

 
RE
NOVASJON     Til toppen av siden
Avfallsbeholder / Avfallsplan / Gjenvinning / Kildesortering / Miljøsanering / Resirkulering / Retursystem / Søppeltømming / Søppel

Verdal kommune kjøper tjenester fra Innherred Renovasjon, som er et interkommunalt selskap (IKS) som betjener flere Nord-trønderske kommuner med avfallsløsninger.
Informasjon om avfallshåndtering og renovasjon finner du her.

Søknad om fritak / reduksjon av renovasjonsgebyr (Innherred renovasjon)
- det kan søkes for ubebodd eiendom eller eiendom som brukes som fritidseiendom. 

 
VANN OG AVLØP     Til toppen av siden
Kloakk / Avløpsslam / Avløpsvann / Slam
Se kommunens avløps- / kloakkavgifter her.

Vannmåler
Se kommunens vannavgifter her.
Registrer ditt forbruk her - vannmåleravlesning.
 
Vannforsyning / Drikkevann / Drikkevannskvalitet
Hoveddrikkevannskilde for Verdal kommune er Leksdalsvatnet, og for de som har kommunal vannforsyning kommer vannet fra denne sjøen.
I tillegg finnes det flere private vasslag (bl.a. Leirsjø Vasslag og Andølvatnet Vasslag).

Se informasjon om drikkevannskvaliteten på ledningsnettet i Verdal.
 
Vanningsrestriksjon
I tørre perioder kan det være nødvendig å innføre vanningsrestriksjoner i enkelte områder i kommunen. Eventuelle slike rstriksjoner blir kunngjort på vanlig måte i lokalavis og på kommunens nettside.

VAR
*

Publisert: 27.10.2010 15:40 Sist endret: 25.03.2022 13:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS