Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Elvebredden

Dette er et dagtilbud som driftes av Verdal kommune. Organisatorisk ligger Elvebredden under Frisklivssentralen Verdal kommune.

Åpningstidene på Elvebredden er:

 • Mandag - fredag 11.00-13.30
 • Lørdager stengt

 

Utover åpningstidene vil det bli annonsert aktivitetskvelder /aktiviteter. 

Mulighet for å kjøpe seg en kopp kaffe med noe attåt hver dag vi har åpent!
Alle er velkommen!

Knutepunktet skal bidra til et mangfold av aktivitetstilbud for aldersgruppen 18 år og oppover. Det legges opp til høy grad av brukerstyring med fokus på målgruppens interesser og ressurser. Noen kan være bidragsytere for andre, mens andre trenger støtte for å kunne delta i aktiviteter. Den enkelte sin opplevelse av mestring krever et mangfold av aktiviteter fordi vi er ulik. Dette krever samhandling med andre tjenester innad i kommunen, med private aktører og frivillig lag og organisasjoner.

 

 

 

 

Aktivitetstilbudets målgruppe
Aktivitetstilbudet er definert som et kommunalt lavterskel aktivitetstilbud, som er åpent for de som ønsker å benytte seg av tilbudet.

Plass for trivsel ute når været er fint

Matservering for de som bor i omsorgsboliger på Stekke blir ivaretatt gjennom kommunens helse- og omsorgstjenester.

Aktivitetstilbudet vi legge til rette for

 • Aktiviteter, avtaler og månedsplan koordineres gjennom koordinator Verdal kommune.
 • Lokalene er en viktig arena som en sosial møteplass med mulighet for kulturformidling.
 • Underholdning-musikk-allsang-dans
 • Høytlesning,
 • Quiz, kortkvelder og malerkurs
 • Lokalene kan være et oppmøtested for utflukter og andre kulturelle opplevelser i nærmiljøet. Spaserturer på for eksempel elvepromenaden. 

 • Langs elvepromenaden
 • Trimgruppe i et tilstøtende rom
 • Felles middagsservering. Måltider skaper fellesskap og hygge
 • Aviskrok med historiske bøker og tidsskrifter.
  Vi har abonnement på Trønderavisa og Innherred.
 • Sosialt samvær
 • Felles salgssted for dagtilbudene
 • Netthjelp 

Mer informasjon om dagtilbudet Elvebredden   PDF

  

Publisert: 01.12.2017 10:42 Sist endret: 02.09.2021 08:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS