Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Elvebredden

Dette er et dagtilbud som driftes av Verdal kommune og Frivillig Verdal i samskaping. Organisatorisk ligger Elvebredden under Frisklivssentralen Verdal kommune.

Åpningstidene på Elvebredden er:

 • Mandag - fredag 11.00-13.30, max antall inne er 20 stk.
 • Lørdager stengt

 

Utover åpningstidene, vil det bli annonsert aktivitetskvelder /aktiviteter. Disse tiltakene driftes av Frivillig Verdal.

Mulighet for å kjøpe seg en kopp kaffe med noe attåt hver dag vi har åpent!
Alle er velkommen!

Knutepunktet skal bidra til et mangfold av aktivitetstilbud for aldersgruppen 18 år og oppover. Det legges opp til høy grad av brukerstyring med fokus på målgruppens interesser og ressurser. Noen kan være bidragsytere for andre, mens andre trenger støtte for å kunne delta i aktiviteter. Den enkelte sin opplevelse av mestring krever et mangfold av aktiviteter fordi vi er ulik. Dette krever samhandling med andre tjenester innad i kommunen, med private aktører og frivillig lag og organisasjoner.

 

 

 

 

Aktivitetstilbudets målgruppe
Alle innbyggere i Verdal som har behov for daglig aktivitet gis mulighet til å benytte seg av kommunalt aktivitetstilbud.

Samhandling mellom Verdal kommune og Frivillig Verdal vil bidra til at Elvebredden blir et sosialt knutepunkt.

Frivillig Verdal er en viktig samarbeidspartner i aktivitetstilbudet.
Frivillig Verdal har ansvar for å drifte enkel kaffeservering som er åpent for alle i åpningstiden.
Samarbeid med Frivillig Verdal gjør at det er rom for sosialt samvær med mulighet for enkel servering.

Plass for trivsel ute når været er fint

Matservering for de som bor i omsorgsboliger på Stekke blir ivaretatt gjennom kommunens helse- og omsorgstjenester.

Aktivitetstilbudet vi legge til rette for

 • Aktiviteter, avtaler og månedsplan koordineres gjennom koordinator Verdal kommune og leder Frivillig Verdal..
 • Lokalene er en viktig arena som en sosial møteplass med mulighet for kulturformidling.
 • Underholdning-musikk-allsang-dans
 • Høytlesning,
 • Quiz, kortkvelder og malerkurs
 • Lokalene kan være et oppmøtested for utflukter og andre kulturelle opplevelser i nærmiljøet. Spaserturer på for eksempel elvepromenaden.
   
  Langs elvepromenaden
 • Trimgruppe i et tilstøtende rom
 • Felles middagsservering. Måltider skaper fellesskap og hygge
 • Aviskrok med historiske bøker og tidsskrifter.
  Vi har abonnement på Trønderavisa og Innherred.
 • Sosialt samvær
 • Felles salgssted for dagtilbudene
 • Netthjelp 

Mer informasjon om dagtilbudet Elvebredden   PDF

  

Publisert: 01.12.2017 10:42 Sist endret: 13.10.2020 10:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS