Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Folkehelse

ALLERGI     Til toppen av siden
Norges Astma- og allergiforbund

Pollenallergi

 

Pollenvarsel / Pollenvarsling
Oppdaterte pollenvarsler for hele landet.
 
 
BIOTEKNOLOGI     Til toppen av siden
Bioteknologiloven (Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.).

Temaside om bioteknologi fra regjeringen.no.

Bioteknologirådet.
 
Fosterdiagnostikk
Temaside om fosterdiagnostikk fra regjeringen.no.
 
Genetiske undersøkelser
Utdrag av Stortingsmelding nr. 14 (2001-2002) om genetiske undersøkelser.
 
Genmodifisert mat
Informasjon om genmodifisert mat fra Bioteknologirådet.
 
Genteknologi
Genteknologiloven (Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organsimer).
 
 
BLODGIVING     Til toppen av siden
Blodbank
Informasjon om blodbanken på Sykehuset Levanger.

Blodgiver
Bli blodgiver ! - via www.giblod.no (Røde Kors).
 
 
ERNÆRING     Til toppen av siden
E-stoffer
*
 
Grønn resept
*
 
Kosthold
*
 
Mat
*
 
Matvarer
*
 
Næringsmiddel / Næringsmidler
*
 
Tilsetningsstoffer / Tilsettingsstoffer
*
 
 
FYSISK AKTIVITET     Til toppen av siden
Grønn resept
*
 
Mosjon
*

Trening
*
 
Trim
*
 
 
GIFT     Til toppen av siden
Blåskjellvarsel
Blåskjellvarsel fra matportalen.no.

 
Forgiftning / Giftig / Giftinformasjon
Giftinformasjonen - informasjonstjeneste fra helsenorge.no.
 
Løsemiddel
*
 
 
INNEMILJØ     Til toppen av siden
Hygiene
*
 
Inneklima
*
 
Renhold
*

Ventilasjon
*

 
 
ORGANDONASJON     Til toppen av siden
Temaside om organdonasjon hos Helse- og omsorgsdepartementet. 
Stiftelsen Organdonasjon
 
Donor / Organdonor
*
 
Donorkort
Informasjon om donorkort, og selve kortet for utfylling / nedlasting / utskrift. 
 
 
SK
ADEDYR     Til toppen av siden
Temaside om skadedyr fra Folkehelseinstituttet.
 
Flått
Informasjonsside om flått fra Folkehelseinstituttet.
 
Hodelus
Temaside om hodelus fra Folkehelseinstituttet.
 
Husbukk
*
 
Kakerlakk
Informasjonsside om kakerlakker fra Folkehelseinstituttet.
 
Lus / Lopper
Informasjonsside om lus fra Folkehelseinstituttet.
 
Maur
Informasjonsside om maur fra Folkehelseinstituttet.
 
Mus / Rotter / Vånd
Informasjonsside om gnagere (bl.a. mus, rotter og vånd) fra Folkehelseinstituttet.

Møll / Sommerfugler
Informasjonsside om møll og sommerfugler fra Folkehelseinstituttet
 
Skadedyrbekjempelse / Skadedyrsbekjempelse
Oversikt over godkjente skadedyrbekjempere fra Folkehelseinstituttet.

Alle som driver ervervsmessig skadedyrbekjempelse skal inneha godkjenning fra Folkehelseinstituttet.
 
Skadedyrkontroll / Skadedyrskontroll
Veiledere om skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet.
 
 
SMITTEVERN     Til toppen av siden
Epidemi
*
 
Hygiene
*
 
Karantene
*
 
Kjønnssykdommer / Seksuelt overførbare sykdommer
Se informasjon om kjønnssykdommerhelsestasjon for ungdom.
 
Pandemi / Svineinfluensa / Influensa A(H1N1)
Temaside om pandemisk influensa hos Folkehelseinstituttet.
 
Smitte
*
 
 
STRÅLEVERN     Til toppen av siden
Statens strålevern.

Lov om strålevern og bruk av stråling (Strålevernloven).

Lov om atomenergivirksomhet (Atomenergiloven).
 
Radioaktivitet
Informasjon om kilder til radioaktiv forurensning fra Statens strålevern.
 
Radon
Informasjon om radon fra Statens strålevern.
 
Stråling
Informasjon om stråling fra Statens strålevern.
 
UV-stråling
Informasjon om UV-stråling og sol fra Statens strålevern.
 
UV-varsel / UV-varsling
UV-varsel fra yr.no.
 
 
STØY     Til toppen av siden
Støyklage
*
 
Støyskjerming
*
 
Trafikkstøy
*
 
 
TOBAKK     Til toppen av siden
Samleside om tobakk fra Helsedirektoratet.
 
Nikotin
Informasjon om nikotin fra Wikipedia.
 
Røykeavvenning / Røykeslutt / Røykestopp / Røykfri
Informasjon om og gode råd for å slutte og røyke fra helsenorge.no.

Informasjon om Røyketelefonen fra Helsedirektoratet.
 
Røyketelefonen
Informasjon om Røyketelefonen fra Helsedirektoratet.
 
Røyking
Temaside om helseskader ved røyking fra helsenorge.no.
 
Snus
Temaside om helseskader ved snusing fra helsenorge.no.
 
Tobakksskade
Lov om vern mot tobakksskader ("Røykeloven")

  
VAKSINE     Til toppen av siden
Vaksinasjonskort
Temaside om vakinsering og vaksinasjoner- informasjon fra Folkehelseinstituttet.
Om nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) hos Folkehelseinstituttet
 
Vaksinasjonssertifikat
Det kreves internasjonalt vaksinasjonssertifikat ved reise og opphold i en del land. Mer informasjon om dette kan du finne på Folkehelseinstituttet
 
Vaksine / Vaksinering
Se informasjon om vaksinering på helsestasjonens sider.

SMS-GRUPPE (Spontant Menneskelig Samvær) Til toppen av siden
Velkommen til å melde ditt telefonnummer inn i denne gruppa og få invitasjoner via SMS til å bli med på turer sammen med andre foreldre med barn og andre voksne som liker å være sammen med barn på tur.

Det er ingen aldersgrense. Turene blir lagt der det er mulig å gå med barnevogn.

Dette er helt uforpliktende! Du  får en invitasjon og så er det opp til deg/dere om dere vil bli med uten noen form for påmelding eller avmelding. 

Du må gjerne ta initiativ til turer!

For å melde deg inn i sms-gruppa, ta inititativ til tur, eller om du har spørsmål, så send melding eller ring til:
Tlf: 913 37880 (Verdal Frivilligsentral)

Dette tiltaket er et samarbeid mellom Verdal Frivilligsentral og Verdal  Helsestasjon

Publisert: 17.02.2009 10:56 Sist endret: 25.03.2022 13:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS