Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Frisklivssamtalen - Å snakke om endring

Frisklivssamtalene er individuelle samtaler mellom en deltaker på Frisklivssentralen og en veileder med helsefaglig eller pedagogisk bakgrunn. Tema er deltakerens helseatferd.
 
Det gjennomføres en samtale ved oppstart og en samtale etter fullført reseptperiode. Samtale om endring er også aktuelt utenom de organiserte individuelle samtalene.
 
Deltakerne befinner seg på ulike stadier i endringsprosessen, og veilederens oppgave er å utforske ambivalens og hjelpe deltakeren et skritt videre. Målet med samtalen er at deltakeren skal styrke egen tro på mestring og motivasjon for endring. Deltakeren er i sentrum og skal være aktiv.

Kartleggingsskjemaene «friskliv oppstart» og «friskliv fullført» skal brukes ved gjennomføring av samtalene. Hensikten med skjemaene er at deltakeren øker sin bevissthet knyttet til levevaner, samt at veileder innhenter opplysninger som gir grunnlag for god oppfølging.

Publisert: 25.09.2012 10:10 Sist endret: 25.09.2012 10:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS