Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Fakta om fysisk aktivitet

Anbefalinger
Helsedirektoratets anbefaling til voksne og eldre er å være i aktivitet minst 30 minutter hver dag. Barn bør få dobbel dose, minst 60 minutter.

De generelle nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet for voksne er at alle bør være moderat fysisk aktive i til sammen minimum 30 minutter hver dag eller i gjennomsnitt 3,5 timer i løpet av en uke. Ytterligere helseeffekt kan oppnås ved å øke intensitet eller mengde.
 
Barn og unge anbefales minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, alternativt fordelt utover uken. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
 
Aktiviteten kan deles opp i kortere økter av ti minutters varighet for eldre, voksne og barn og unge.

Store helsegevinster
Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive. Helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske uhelse.

Effekten av å øke fysisk aktivitetsnivå avhenger av utgangspunktet. Jo lavere aktivitetsnivå en person har i utgangspunktet, jo større effekt kan forventes dersom aktivitetsnivået økes.
 
Registrert fysisk aktivitet viser at kun en av fem voksne oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Dersom alle fulgte aktivitetsanbefalingene, ville det hatt stor betydning for folkehelsen.

Det kan være utfordrende å endre levevaner, og viktige fagpersoner har en betydelig jobb med både å informere og motivere flere til å være i aktivitet.

Bilde av en mann som jogger i gresset, illustrasjonsfoto

Publisert: 25.09.2012 11:34 Sist endret: 23.12.2020 11:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS