Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kurs i mestring av belastning

KiB – Kurs i mestring av belastning er for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger, knyttet til både arbeidsliv og privatliv. Målet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning. Med mestring menes en måte å håndtere belastningen på som oppleves som tilfredsstillende for den enkelte, og som ikke fører til negative konsekvenser i form av økt belastning på sikt.

Oppstart nytt kurs - andre halvår 2021 vil vi avholde 2 KiB-kurs.

  • Første kurs har oppstart torsdag 19. august 2021 kl. 09:00 - 11:00 og fortsetter åtte påfølgende torsdager.

  • Andre kurs har oppstart torsdag 21. oktober 2021 kl. 09:00 - 11:00 og fortsetter så over åtte påfølgende torsdager.

 

Kurssted: Frisklivssentralen, Ringveg Nord 1.

Med forbehold om endringer!  

Egenandel 530,- kr for innenbygdsboende, og 1.060,- kr for utenbygdsboende etter avtale.

Kursleder vil være Elisabeth Fossum Indahl, som jobber som frisklivskonsulent i Frisklivssentralen. Hun er utdannet kursleder i KiB og KiD.

Påmelding på kurs eller eventuelle spørsmål via telefon (942 76 673) eller mail til elisabeth.fossum.indahl@verdal.kommune.no.

Publisert: 25.09.2012 10:51 Sist endret: 19.07.2021 10:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS