Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Om Frisklivssentralen

Formålet med frisklivssentralen.

Se video som presenterer Frisklivssentralen i Verdal her.

Formålet med arbeidet i Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Frisklivssentralen skal:

  • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
  • Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
  • Understøtte brukerens egen læringsprosess
  • Gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
  • Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte bruker
  • Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
  • Være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid
  • Frisklivssentralen skal gi strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud.
  • Frisklivssentralen skal primært gi støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt.

 

Frisklivssentralen kan også gi veiledning og tilbud knyttet til psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk. Frisklivssentralen skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester og til utjevning av sosiale ulikheter i levevaner og helse. Den skal ha oversikt over og kjennskap til relevante offentlige, frivillige og private tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Frisklivssentralen skal samarbeide med disse og lede brukere videre når det er aktuelt. Frisklivssentralen skal legge vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring. Brukermedvirkning skal være sentralt i planlegging, utforming og gjennomføring av tilbud.

Målgruppe:
Målgruppen for Frisklivssentralen er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen, og spesielt for de som ikke finner andre egnede tilbud eller som trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Publisert: 18.06.2012 11:11 Sist endret: 10.11.2021 08:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS