Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Prosjekt EØS-midler Norge-Polen 2020-23


Hva er gjort og hvor skal vi


EØS-prosjektet «Healthy lifestyle of children and youth"

Bakgrunn for prosjektet
I 2017 signerte Island, Lichtenstein og Norge en samarbeidsavtale med Polen under det nye programmet EEA og Norway Grants 2014-2021. Det Polske helseprogrammet «Redusering av sosiale ulikheter i helse» har et totalbudsjett på 20 millioner Euro, og består av ulike forhåndsdefinerte prosjekt innen E-helse og telemedisin, sunn livsstil for barn og unge, antibiotika resistens og vaksinasjoner og sosiale ulikheter i helse. Store deler av midlene som gis fra Norge, går til Polen.

Dette var bakgrunnen for prosjektet «Healthy lifestyle of children and youth» som er finansiert under programmet «redusering av sosiale ulikheter i helse». Det Polske helsedepartementet er eier av prosjektet, og det norske helsedirektoratet er donor program partner i prosjektet. Frisklivssentralen i Verdal kommune fikk deretter forespørsel om å bli med i prosjektet, med rollen som utfører av prosjektet. Frode Grevskott er prosjektleder og Lisa Marie Jacobsen er prosjektkoordinator. Prosjektet har et tidsperspektiv på fire år.

Prosjektet har tre ulike moduler:

 • Modul 1: Fysisk aktivitet og kosthold
 • Modul 2: Tobakksforebygging
 • Modul 3: Mental helse

 

Frisklivssentralen i Verdal kommune har ansvar for modul 1 og modul 3 i prosjektet. Kreftforeningen har ansvar for modul 2.

Målet med prosjektet:
Utjevne sosiale ulikheter i helse for barn og unge i Polen.

 • Prosjektet kan gi opp til 84 000 barn og unge i Polen bedre forutsetninger for å oppnå en god helse, både fysisk og psykisk i voksenlivet.

 

Prosjektet er delt tre i ulike deler

Del 1:
Modul 1: Rapport som omhandler best practice på hva som gjøres for barn (0-6 år) innen områdene fysisk aktivitet og kosthold; på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Modul 3: Rapport som omhandler best practice på hva som gjøres for unge (15-24 år) innen mental helse; på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Frist: Slutten av november 2020 – innvilget utsettelse til 31.3.2021.

Systematisk litteratur søk er igangsatt i uke 39, på nasjonalt og regionalt nivå innen inkluderte fagområder.

Del 2:
Modul 1: Opplæringsprogram rettet mot ansatte i Polske barnehager, samt foreldre, for å fremme økt aktivitet og sunt kosthold hos barna.

Modul 3: Opplæringsmateriell for barn og unge, samt deres foreldre som omhandler mental helse.

Frist: juli 2021

Del 3:
Evaluering ==> Her er universitetene i regionen viktig.

Selv om målet handler om å utgjøre en forskjell lokalt i Polen har det mange gode gevinster for oss i Trøndelag, og i Verdal kommune.

 • Fremheve alt det gode arbeidet som gjøres i kommunen vår og i Trøndelag
 • Øke kunnskapsgrunnlaget omkring gode eksempler fra Verdal kommune og Trøndelag
 • Tid til å tenke igjennom vår praksis, noe som vi ofte ikke har tid til å prioritere i hverdagen
 • Gode samarbeid på tvers av avdelinger og nivå
 • Gode samarbeid på ulike nivåer: lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Gode samarbeid mellom kommune og universitet
 • Knytte gode nettverk
 • En unik mulighet for å få erfaring med internasjonalt arbeid
 • Økt mulighet for flere EØS-prosjekt frem i tid

 

Hva har vi gjort?

Samarbeid med partnere

 I prosjektet er det sentralt å bygge gode nettverk og samarbeide med kompetansemiljøet i regionen. Kompetansen i Verdal kommune er også sentral å benytte seg av i prosjektperioden. Internt i Verdal kommune har prosjektet bidratt i følgende:

 • Informasjon til Rådmann og kommunalsjefer
 • Informasjon til ledere i barnehager, rektorer, helsestasjon og miljøteam
 • Informasjon til elever ved Verdal vgs, HOS 1
 • Informasjon til samfunnsutviklingsteamet
 • Samarbeid med Merethe Haugen, Vinne barnehage (prosjektet «gode vaner starter tidlig»)
 • Samarbeid med Marthe Leistad Bakken, samfunnsplanlegger
 • Nyhetsbrev fra Helsedirektoratet
 • Nyhetsbrev fra Frisklivssentralen

 

Utover kommunene, er det også samarbeid om satsinger med bl.a.

 • NORD (dialog omkring samarbeid med rapporter og evaluering)
 • NTNU (inngått samarbeid om Eksperter i Team, hvor prosjektet er en oppgave studentene kan velge)
 • Fylkesmannen i Trøndelag (signert avtale)
 • Proneo (bistand med utarbeidelse av prosjekt plan)
 • KS (informasjon om prosjektet)
 • HUNT (informasjon om prosjektet, og feedback omkring hva rapporter og opplæring bør inneholde)
 • Folkehelsealliansen (informasjon om prosjektet, og feedback omkring hva rapporter og opplæring bør inneholde)
 • Helsedirektoratet (avtale om å få oversette appene «Heia deg» og «Gå10» til Polsk)

 

I prosjektet er det signert avtaler med følgende:

 • Trøndelag fylkeskommune 16.09.20
 • Vidar Segtnan 17.09.20

 

Planer framover

Prosjektet pågår perioden 2020-23.

På kort sikt skal vi ferdigstille rapportene før 30.3.21. Etter ferdigstilling av rapportene vil arbeidet med innhold i opplæringsprogram og opplæringsmateriell prioriteres, samtidig som evaluering må planlegges. Etter implementering av opplæringsprogram og opplæringsmateriell vil evaluering påbegynnes.

Nettverksbygging og kommunikasjon vil være kontinuerlige satsningsområder for oss, for å kunne lykkes med dette prosjektet. Vi vil også fokusere videre på å etablere samarbeid og avtaler med aktuelle partnere.

Det er også planlagt besøk både til Polen, og at Polske samarbeidspartnere skal besøke oss i Trøndelag. Utviklingen i Covid-19 situasjonen er avgjørende for når dette vil gjennomføres. Det planlegges en digital konferanse i regi av det Polske helsedepartementet, hvor prosjektet skal presenteres. Dette før utgangen av 2020.

I siste del av prosjektperioden vil det prioriteres å gjennomføre en workshop som har fokus på veien videre etter endt prosjekt periode. Hvilke muligheter finnes for flere EØS-prosjekt?

Lisa Marie Jacobsen, 01.10.20

Publisert: 03.01.2020 13:21 Sist endret: 05.10.2020 09:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS