Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Helsetjenester

BEHANDLINGSREISE     Til toppen av siden

Verdal kommune tilbyr ikke behandlingsreiser.

 
ER
GOTERAPI / FYSIOTERAPI     Til toppen av siden

Informasjon om ergoterapiRehabiliteringstjenestens informasjonsside.

Informasjon om fysioterapiRehabiliteringstjenestens informasjonsside
 
Manuellterapeut / Manuellterapi
Informasjon om fysioterapiRehabiliteringstjenestens informasjonsside.

 
EUROPEISK HELSETRYGDKORT     Til toppen av siden
Informasjon og søknad om europeisk helsetrygdkort fra helsenorge.no.

Helseforsikring
Gjennom ulike typer helseforsikringer kan du omgå køer og ventelister og du kan sikre deg behandling som du ellers ikke ville fått.
Helseforsikring er normalt en privat forsikring som du tegner for deg og eventuelt din familie. De fleste forsikringsselskap tilbyr slik forsikring, men det er store forskjeller både når det gjelder pris og hva som dekkes av de ulike forsikringene.

 
FENGSELSHELSETJENESTE, VERDAL FENGSEL     Til toppen av siden
Helsetjenestene i Verdal fengsel ivaretas av kommunen ved :

 • Rigmor Vangstad, psykiatrisk sykepleier
 • Kari Liaklev, sykepleier
 • Hanne Marie Høydahl, tilsynslege

 
FRIKORT FOR HELSETJENESTER     Til toppen av siden
Når en har betalt egenandeler opp til et visst beløp, får en frikort, og slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret.
Se informasjon om frikort for helsetjenester på Helsenorge.

 
HA
BILITERING OG REHABILITERING     Til toppen av siden
Audiopedagog / Barnehabilitering Basseng / Terapibasseng / Logoped / Rehabiliteringsopphold / Sansetap / Synskontakt / Hørselskontakt / Voksenhabilitering

Rehabiliteringstjenestens informasjonsside

 
HE
LSESTASJON     Til toppen av siden
Barselgruppe / Helsesykepleier (tidl. Helsesøster) / Skolelege

Helsestasjonens informasjonsside

LEGEMIDDEL / RESEPT / E-RESEPT / APOTEK     Til toppen av siden
Apotek / Medisinutsalg
I Verdal er det tre apotek :

 • Boots apotek Verdal
  Postboks 2
  7651 Verdal
  Tlf: 74 07 50 50 Fax: 74 07 50 60
  Email: verdal.apotek@boots.no
  Besøksadresse:Nordgata 12
  Åpningstider: 9.00-18.00 lør: 9.00-16.00

 • Vitusapotek Innherred
  Amfisenteret Verdal, Jernbanegata 11
  7650 Verdal
  Tlf: 74 04 55 00, Fax: 74 07 74 07
  Email: vitus.innherred@apotek.no
  Åpningstider: 09.00-18.00 lør: 10.00-15.00

 • Vitusapotek Verdal, Kvislatunet
  Jerbanegata 9L, 7650 Verdal
  Tlf 74 07 77 26, fax 74 07 77 27
  Email: verdal@vitusapotek.no
  Åpningstider: man-fre 08.30-16.30, lør 10.00-14.00

 

Blå resept
Informasjon om legemidler på blå resept fra helsenorge.no.

E-resept / Mine resepter
Fakta :

 • E-resept betyr elektronisk resept. E-resept er også navnet på kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.
 • Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden.
 • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.
 • Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.
 • E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.
 • Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter. 
 • E-resept innføres i legekontor, ved legevakter, i apotek og hos bandasjister.
 • Fra innføringsdatoen i et fylke/område er apotekene klare til å ekspedere e-resepter.
 • Enkelte sykehusapotek starter litt senere enn øvrige apotek.
 • Bandasjister og leger tar i bruk e-resept fra innføringsdatoen eller når de tekniske forholdene er tilrettelagt.
 • Det pågår et arbeid som sikrer at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.
 • Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.
 • Tjenesten ”Mine resepter” er et tilbud som til den som ønsker å få oversikt over e-reseptene sine via Internett.
 • Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.
 • Publikum, helsepersonell og brukere finner mer informasjon på https://helsenorge.no/e-resept-og-mine-resepter

 

Der e-resept er innført ekspederes fortsatt gyldige papirresepter. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.

Reseptbestilling / Reseptfornyelse
Resepter må bestilles / fornyes hos din fastlege.Noen lgesentre har løsning for å fornye reseper på sine nettsider.

SYKEHJEM / SYKEHEIM     Til toppen av siden
Se informasjon om Sykehjem / Sykeheim under tema Boformer på tjeneste Omsorg, trygd og sosiale tjenester. 
 
 
SY
KEHUS     Til toppen av siden
DRG / Diagnoserelaterte grupper
Informasjon om Diagnoserelaterte grupper (DRG) fra Helsedirektoratet.

Fritt sykehusvalg
Egen nettside med informasjon om rettigheter ved og muligheter til fritt sykehusvalg

Helseforetak
Det regionale helseforetaket for vårt område er Helse Midt-Norge.
 
Helse Nord-Trøndelag gir behandling ved sykehusene i Namsos og Levanger, samt distriktspsykiatriske senter i Kolvereid og Stjørdal. I tillegg driver helseforetaket andre desentraliserte tilbud i fylket.

En oversikt over alle landets helseforetak kan du se her - fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Spesialisthelsetjeneste
Om spesialisthelsetjenestenWikipedia.
Spesialisthelsetjenesteloven.

TANNHELSETJENESTE     Til toppen av siden
Tannhelsetjenesten administreres av Trøndelag Fylkeskommune. 
Oversikt over distriktstannklinikker i Trøndelag finner du her.
 
Oversikt over offentlige tannklinikker i hele Norge
Oversikt over tannhelsetjeneste i hele Norge
. 
 
Kjeveortopedi / Tannregulering

Kjeveortopedi omfatter læren om vekst av hode, ansikt og kjever, om funksjon og utvikling av tannsettet, om undersøkelse og diagnostisering av vekst-, okklusjons- og erupsjonsavvik og hvordan en kan forebygge og behandle slike avvik.
Norsk Kjeveortopedisk forening.

Periodontitt / Tannkjøttsykdom
Informasjon om periodontitt (betennelse i tannkjøttet) fra Store Norske Leksikon
 
Skoletannlege
Skoletannhelsetjenesten i Verdal ivaretas av Verdal tannklinikk (tlf. 74 07 53 50).  
  
Tannlegevakt
Informasjon om tannlegevaktordningen i Trøndelag fra Trøndelag fylkeskommune.
Se også informasjon på tannlegevakt.nu
 

Publisert: 17.02.2009 10:57 Sist endret: 25.01.2022 13:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS