Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Foreldreprogram

Om De utrolige årene.Logoen til De utrolige årene, tegning av en liten familie
http://dua.uit.no
www.incredibleyears.com

De utrolige årene (DUÅ) er et program som har som mål å legge til rette for gode relasjoner, og godt samarbeid mellom voksne og barn. Det tilbys program for foreldre, for barn, og ansatte i barnehage, skole og SFO. De utrolige årene bygger på bred internasjonal forskning som viser god effekt. Norsk forskning på noen av programmene underbygger de gode resultatene DUÅ får internasjonalt. Dette gjelder i hovedsak foreldreprogrammet. Verdal kommune er også delaktig i evaluering som skjer i forhold til skole- og barnehageprogrammet. DUÅ har tiltak på det universelle nivå, på lavterskelnivå i kommunene og som behandling i spesialisttjenesten.

Foreldreprogram:
I Verdal kommune gis det tilbud til foreldre som har barn i aldersgruppene:

  • Førskolealderprogrammet: 3-6 år. 
     

Foreldreprogrammet har fokus på å styrke samarbeidet mellom foreldre og barn i familier hvor foreldre opplever at barneoppdragelse kan være litt ekstra utfordrende. I dette programmet er det fokus på at foreldre kan dele erfaringer og snakke sammen om hvordan det er å være foreldre, og det gis veiledning i hvordan man kan stå i foreldrerollen sin på en trygg måte. Konkrete strategier og redskap prøves ut i forhold til tema som blant annet lek, ros, oppmuntring, belønning, gode beskjeder, konsekvenser og problemløsning. De ulike tema diskuteres ved hjelp av blant annet videovignetter, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver. Hver familie vil følges opp i forhold til sin målsetting med å delta i kurset.

I Verdal kommune starter kurs i midten av oktober, og det er Ressurssenter oppvekst som tilbyr kurset. Kurset er gratis og vi tilbyr barnevakt dersom det er behov for det. Gruppen består av foreldre/foresatte til ca 6-7 barn, i tillegg til to gruppeledere fra Ressurssenter oppvekst. Kurset går over 14-16 ganger. Gruppen møtes ukentlig og hvert møte varer i 2 timer.

Er du interessert i noen av kursene, kan du ta kontakt med gruppeledere i Verdal kommune:

Du kan også melde din interesse ved å benytte dette påmeldingsskjemaet (PDF) eller påmeldingsskjemaet i Word, eller du kan be din barnehage eller skole om hjelp. Du kan også ta kontakt med Ressurssenter oppvekst for mer informasjon eller hjelp. Du kan også ta kontakt med Ressurssenter oppvekst for mer informasjon eller hjelp til påmelding. Telefon: 740 48 350.

Publisert: 10.03.2014 11:41 Sist endret: 15.08.2019 12:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS