Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronameter

Kommunen som DUÅ kommune

Hva skal vi oppnå?
Forebygging og behandling.

DUÅ må etableres som universalforebyggende (tilbys hele befolkningen), indikert og selektivt (de som har begynt å utvikle en helseplage eller er i særskilt risiko for det, men under kritisk skår) og som behandlingstiltak (diagnostisert eller over kritisk skår) i Verdal kommune. Det blir da viktig å være bevisst på hva som er et tilbud for alle, og hva som er spissede tiltak mot mindre grupper.

En måte å visualisere denne tenkningen på vil være slik:

De Utrolige Årfene-tenkning, bisualisert

Det betyr at vi skal ha en tenkning som favner om alle grupperinger, men det krever mye å skulle etablere DUÅ i alle ledd. I forhold til behandling vil også BUP kunne være en aktør, og det vil også kunne være andre metoder som velges for de som trenger såpass tunge tiltak.

Læringsmiljø er et sentralt satsningsområde for oppvekstsektoren i Verdal kommune. Gjennom De Utrolige Årene skal det systematisk jobbes med å skape gode psykososiale læringsmiljø i skoler og barnehager. DUÅ representerer samtidig en behandlingstilnærming for barn med atferds- og sosiale vansker samt et utvalg av forebyggende tiltak. Programmet omfatter også foreldre, og dermed representerer det en samlende og kollektiv tilnærming til vår tjenesteproduksjon. Det krever en samordning av programmene i DUÅ, og det medfører et behov for å samordne dette med øvrig tjenesteproduksjon (hjelpetjenestene). Med en så omfattende satsning har en valgt en tidshorisont fram til 2020.

Gjennom denne omfattende satsningen er målet å skape et mer robust grunntilbud. Lykkes vi med dette vil flere barn/unge få et godt nok tilbud innenfor den ordinære virksomheten, og dermed vil trenden med at flere får behov for spissede tiltak (spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning eller andre tjenester) kunne motvirkes. Det vil igjen kunne frigjøre midler som kan brukes til ytterligere styrking av grunntilbudet og igangsetting av ny aktivitet.

Publisert: 10.03.2014 11:36 Sist endret: 10.03.2014 11:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS