Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronameter

Skole- og barnehageprogram

Kommunen driver med opplæring og implementering av De Utrolige Årene (DUÅ) i alle skoler, SFO og barnehager.

I løpet av 2014 skal alle ha gjennomført opplæringsperioden. I årene som kommer vil det være omfattende arbeid med oppfølging på alle enhetene for å påse at alle bruker de prinsippene som ligger til grunn for DUÅ. Gjennom at De Utrolige Årene er valgt som et av de 6 strategiske prinsippene som ligger til grunn for økonomiplanen 2014-2017.
(jmfr. pkt 3: Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape «vinner på morgendagens arbeidsmarked». Programmet «De utrolige årene» (DUÅ) prioriteres som virkemiddel) er det ikke på valg for de som er ansatt i oppvekstsektoren i Verdal kommune om de vil jobbe etter grunnprinsippene i DUÅ eller ikke. Verdal kommune er også delaktig i evalueringen som skjer i forhold til skole-og barnehageprogrammet

Skole og barnehageprogrammet er et universalforebyggende program for barnehager, SFO og grunnskoler (småskoletrinnet). Programmet er skole-/barnehageomfattende, dvs. at hele personalgruppen i skolen/barnehagen mottar opplæring i programmet. Programmet er derfor et universalforebyggende program, men også et program der skolen/barnehagen også kvalifiseres til å redusere atferdsproblemer. Programmet tilbys derfor i skolen til alle ansatte 1. – 3. klassetrinn og ansatte i SFO og til alle ansatte i barnehagen. Programmet kan utvides i skolen til å inkludere alle ansatte 1. – 7. klassetrinn med tilpasninger for 4.– 7. klassetrinn. Når man anvender programmet som universalforebyggende tiltak er målet å utvikle profesjonell klasse-/gruppeledelse og derved sette ansatte i skolen/barnehagen i stand til å skape positive relasjoner til barn, bringe barn i læringsposisjon, forebygge uro og problemer og håndtere atferdsproblemer når de har oppstått. DUÅ Norge har derfor valgt å implementere programmet som et universalforebyggende tiltak som også er i tråd med helse- og ut- danningsmyndighetenes signal.

Som ved Foreldreprogrammene, innledes Skole- og barnehageprogrammet med relasjonsbygging mellom personalet og elevene/ barna, og mellom skole/SFO/barnehage og hjem. Dette følges opp av forebyggende strategier om hvordan man får elevenes/barnas oppmerksomhet, hvordan beholde oppmerksomheten, hvordan bruke personalets oppmerksomhet til å regulere elevenes/barnas atferd og hvordan skape ro i overgangssituasjoner.

Programmet tar også opp tema som motivasjon. Her øves personalet i å anvende ros på en god og hensiktsmessig måte og man ser på hvordan personalet kan benytte belønningssystemer, både planlagt og spontant, for å hjelpe barna til å lære. Personalet hjelpes til å utvikle atferdsplaner/utviklingsplaner som kompletteres gjennom hele kurset og til å bygge opp tilpassede konsekvenser i forhold til alvorlig utagering og vold.

Kurset er praktisk oppbygget ved hjelp av filmvignetter, diskusjoner, praktiske øvelser og gruppeoppgaver.

Etter opplæring innen skole- og barnehageprogrammet og at programmet er godt innarbeidet i organisasjonen, kan det også gi opplæring innen det universalforebyggende programmet Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage eller Dinosaurskole i smågrupper som indikert forebyggende tiltak

Ved Vuku ungdomsskole gjennomføres prosjektet «Bedre læringsmiljø» med hovedfokus på klasseledelse og relasjonskompetanse, og dette prosjektet søker å oppnå samme effekter som DUÅ. Verdaløra ungdomsskole skal høsten 2014 og våren 2015 gjennomføre kursing i klasseledelse og bedre læringsmiljø etter grunnprinsippene i DUÅ.

Publisert: 10.03.2014 11:11 Sist endret: 10.03.2014 11:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS