Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Flyktningehelsetjenesten

Målgruppe

  • Overføringsflyktninger som kommer til kommunen direkte fra utlandet
  • Flyktninger som bosettes fra asylmottak
  • Flyktninger som har vært bosatt i annen kommune
  • Familiegjenforente
  • Enslige mindreårige, det vil si flyktninger under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar
  • Arbeidsinnvandrere, studenter og andre personer fra land med høy forekomst av tuberkulose

Flyktningehelsetjenesten består av :

 

Antallet som bosettes i Verdal kommune varierer, og i 2020 skal det bosettes 10 flyktninger. Antallet familiegjenforente og andre innvandrere varierer fra år til år.

Helsesykepleier tilbyr alle nye flyktninger mottakssamtale. Hensikten er å bli kjent med personen, kartlegge eventuelle helseproblemer og få oversikt over hvilke hjelpebehov vedkommende har. Tuberkulosekontroll, blodprøvetaking, individuelle samtaler, hjemmebesøk og vaksinasjon utføres i forbindelse med mottak. I flyktningehelsetjenesten er det ansatt egen flyktningelege, og alle får tilbud om førstegangs- undersøkelse og oppfølging fram til fastlege er tildelt.

Helsesykepleier samarbeider med lege om en helhetlig helseoppfølging. Henvisning til psykiatrisk sykepleier og andre samarbeidspartnere ved behov.

Etter førstegangsundersøkelse og vaksinasjonsoppstart overføres barna til ordinær helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Flyktningehelsetjenesten er samlokalisert med Møllegata Voksenopplæring i Hanskemakergata 15. Helsesykepleier har her fast kontortid, og flyktningene kan selv ta kontakt ved behov for bistand. Helsesykepleier driver også helseopplysning i skolen.

Det gis også tilbud om foreldreveiledning i grupper (ICDP minoritetsprogram).

Publisert: 24.08.2011 12:31 Sist endret: 25.03.2022 12:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS