Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Flyktningehelsetjenesten

Målgruppe

  • Overføringsflyktninger som kommer til kommunen direkte fra utlandet
  • Flyktninger som bosettes fra asylmottak
  • Flyktninger som har vært bosatt i annen kommune
  • Familiegjenforente
  • Enslige mindreårige, det vil si flyktninger under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar
  • Arbeidsinnvandrere, studenter og andre personer fra land med høy forekomst av tuberkulose
     

Flyktningehelsetjenesten består av :

Verdal kommune tar imot 35 flyktninger per år. Dette er politisk vedtatt. Antallet familiegjenforente og andre innvandrere varierer fra år til år.

Helsesykepleier kaller inn alle nye flyktninger til en mottakssamtale. Hensikten er å bli kjent med personen, kartlegge eventuelle helseproblemer og få oversikt over hvilke hjelpebehov vedkommende har. Tuberkulosekontroll, blodprøvetaking, individuelle samtaler, hjemmebesøk og vaksinasjon utføres i forbindelse med mottak.

Etter førstegangsundersøkelse og vaksinasjonsoppstart overføres barna til ordinær helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Minoritetsspråklige småbarn har egen helsesykepleier, som har helsestasjonstjeneste hver torsdag.

Flyktningehelsetjenesten har kontor på Trygg-gården i tillegg til lokalitetene på helsestasjonen. Trygg-gården blir brukt til mottakssamtaler, førstegangsundersøkelser og tuberkulosekontroll.

For å få tildelt fastlege kreves det at personen har personnummer. Dette tar omtrent 2 måneder. I flyktningehelsetjenesten er det ansatt egen flyktningelege som tar seg av førstegangsundersøkelse og oppfølging fram til fastlege er tildelt.

Helsesykepleier samarbeider med legene om en helhetlig helseoppfølging. Henvisning til psykiatrisk sykepleier og andre samarbeidspartnere ved behov.

Helsesykepleier har fast kontortid på Møllegata Voksenopplæring annenhver uke. Her kan flyktningene selv ta kontakt ved behov for bistand. Helsesykepleier driver også helseopplysning i skolen i samarbeid med personalet og NAV.

Helsesykepleier deltar på tverrfaglige samarbeidsmøter i regi av NAV. Gjensidig informasjonsutveksling er en forutsetning for at flyktningene skal få en helhetlig og optimal oppfølging av hjelpeapparatet.

Ved Ressurssenter Oppvekst  (ROS) deltar helsesykepleier i minoritetsspråklig team. Dette teamet er et samarbeidsforum for ansatte i ROS som jobber spesielt opp mot denne gruppen.

Det finnes også et tilbud om foreldreveiledning i grupper (ICDP minoritetsprogram).

Publisert: 24.08.2011 12:31 Sist endret: 10.09.2019 09:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS