Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Jordmortjenesten

 

Om jordmortjenesten     Til toppen av siden
Jordmortjenesten er knyttet til Verdal helsestasjon, vårt kontor ligger i 2.etg. i Verdal helsesenter (vis-a-vis rådhuset).
Jordmødrene samarbeider med fastlegene i kommunen   Bilde av gravid mage

Tlf. 74 04 83 50.
Epost til jordmortjenesten:
jordmor@verdal.kommune.no

Vi som arbeider her for tiden er:

Svangerskapsomsorgen er et tilbud til alle gravide. Den omfatter kontroller, tiltak og henvisninger som det er behov for i et normalt svangerskap. Du tilbys ultralydundersøkelse i uke 17-19 for å se fosterets generelle tilstand, bestemme termin, se antall fostre og morkakens plassering. Du bestemmer selv om du vil gå til lege og/eller jordmor. Antallet kontroller i svangerskapet er 8. Dette betyr at du har tilbud om kontroll 1 gang hver måned frem til uke 36, fra da av hver andre uke fram til termin uke 40, deretter rutiner for eventuell overtid.

Formålet med tjenesten er;

  • at du som gravid tidlig får riktig informasjon som har betydning for deg og fosteret 
  • at den skal være tilpasset ditt behov og ståsted
  • at du som gravid skal være med i beslutningsprosesser.
  • å sikre på best mulig måte at du får et godt og trygt svangerskap.
  • at du tar vare på deg selv og forholdet til partneren din
  • at du og partneren din forberedes på en foreldrerolle
     

Vi ønsker et gjensidig tillitsforhold, derfor er samtalen med deg/dere veldig viktig. Da kan vi gi riktig informasjon og veiledning. Jordmor arbeider tett med helsesykepleier, lege og svangerskapspoliklinikken på sykehuset. Dette er viktig for at du/dere og barnet skal få optimal hjelp gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

Svangerskapskontrollene     Til toppen av siden
Under kontrollene foretar vi en standard undersøkelse som knyttes til graviditeten. Dette er måling av blodtrykk, urinprøve, vekt, mål av magen (se at barnet vokser normalt), lytte etter foster/hjertelyden (fra uke 16).
Det er fint om barnets far er med, spesielt første gangen.

Husk å ta med helsekortet og urinprøve (morgenurin) hver gang du møter til kontroll.

  
Omvisning på fødeavdeling     Til toppen av siden
Foregår ca. 1.mnd før termin.
Møtes sammen med barnefar med gruppe på samme terminmnd.

 
Tidlig hjemmebesøk etter fødsel     Til toppen av siden
Foregår 2-3 dager etter hjemkomst fra barselavdelingen.
Gjelder primært de som har født sitt første barn, men også der mor ønsker det eller jordmor ser det tjenlig hos flergangsfødende.
Samtale om fødsel og amming samt veiing av barnet om mor ønsker det.

 
Barselgruppe     Til toppen av siden
Nettverksbygging og fellesskap med andre mødre som har født i samme måned.
Får varsel pr. brev.
Møtes 2 gang på helsestasjonen, 3.gang hos fysioterapeut på Stekke.

Publisert: 12.10.2009 08:12 Sist endret: 09.06.2020 11:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS