Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Kurs og treff

Her kommer det informasjon om de ulike kurs og treff som helsestasjonen tilbyr. 

 

 
Barseltreff     Til toppen av sidenTegning av en stork som kommer med en baby
Alle nybakte mødre i Verdal får invitasjon til barseltreff på helsestasjonen. Her møter de mødre til barn født i samme måned, og kan utveksle tanker og erfaringer med hverandre. Vi er to helsesøstre som er sammen med gruppene på helsestasjonen, men mødrene fortsetter ofte å møtes hjemme hos hverandre i etterkant.     

 

Tegning av en mor og et lite spebarnVi gir også tilbud om ett treff med fysioterapeut, der både mors helse og barnets utvikling står i fokus.
Vi som driver barselgruppene for tiden, er:

 

BAPP     Til toppen av siden
BAPP er et gruppetilbud for barn og ungdom mellom 8 og 15 år som har foreldre med psykiske problemer/psykisk sykdom og/eller rusproblem.

BAPP er et gratis forebyggende og styrkende helsetilbud for barn / ungdom i Verdal kommune i samarbeid med BUP Familieenhet, Sykehuset Levanger.
BAPP-gruppa møtes på helsestasjonen om ettermiddagen, en fast dag i uka i 8 uker, 1,5 time hver gang. Barnegruppen starter i mnd januar/ februar mens ungdomsgruppa starter i mnd september/ oktober.

- Målet for gruppesamlingene er å styrke barns forståelse og mestring, for å forebygge psykiske problemer og rusproblemer.

I BAPP-gruppa vil barnet/ ungdommen:

  • møte andre barn/ ungdommer  i samme situasjon
  • øve seg på å kjenne igjen og sette ord på følelser og tanker
  • trene på selvhevdelse – våge å si ifra
  • barnet får hjelp til å forstå psykisk sykdom og rusproblemer, det vil redusere skyld, skam og ansvarsfølelse

 

For mer info om BAPP:
https://www.ntnu.no/rkbu/bapp

Kontaktpersoner i BAPP Verdal:

 

Henvisningsksjema BAPP - Word-versjon - PDF-versjon

 
GRAVID-TREFF PÅ STEKKE    Til toppen av siden
Illustrasjon av en "gravid mage"

Tema:

  • Drøfting av livsstil: Fysisk aktivitet og kosthold i svangerskapet
  • Ergonomi
  • Råd og veiledning av fysioterapeut

 

Når:
Vedrørende spørsmål, ta gjerne kontakt med jordmødrene ved Verdal Helsestasjon, tlf. 74 04 83 50.

Publisert: 25.08.2011 11:26 Sist endret: 25.03.2022 12:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS