Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Meldingsløftet

Verdal kommune er en av 11 hovedsamarbeidskommuner i Helsedirektoratets Nasjonalt Meldingsløft – Meldingsløftet i kommunene. PROSJEKTET ER AVSLUTTET.

Pasienter ligger stadig kortere på sykehus og overføres raskere til pleie- og omsorgstjenesten. Antall eldre i befolkningen vil også øke sterkt i de nærmeste årene. Dette forsterker behovet for en effektiv, trygg og god kommunikasjon på tvers av og innenfor de enkelte nivåene i helsesektoren.

NSF, - i samarbeid med blant annet KS, har derfor utviklet en felles løsning for elektronisk informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene i kommunene, fastlegene og sykehusene. Prosjektet heter Elin-k, som står for elektronisk informasjonsutveksling i kommunene.Illustrasjon til informasjon om meldingsløftet

Meldingsløftet i kommunene er en videreføring av Elin-k. Les mer om Meldingløftet i kommunene og Nasjonalt Meldingsløft på Helsedirektoratets nettside.

Meldingsløftet er et stort løft, både teknologisk og organisatorisk. Gamle tekniske løsninger skal skiftes ut med nye standardiserte løsninger som ebXML, XML og bruk av PKI sertifikater. Les mer om ebXML og PKI på KITH’s nettside. (KITH står for Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS).

Målet med Meldingsløftet i kommunene er å få til effektiv, helhetlig og fungerende utveksling av informasjon mellom kommunehelsetjenesten og samarbeidsaktørene i helsesektoren. Legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner er samarbeidspartnere. En helhetlig og god samhandling kan bidra til bedre informasjonsflyt og økt kvalitet på pasientforløpet.

For å oppnå målet er det etablert 11 hovedsamarbeidskommuner som skal være spydspissen for Meldingsløftet i kommunene. Disse kommunene skal gjennomføre en utbredelse av det nasjonale meldingsløftets basismeldinger og pleie- og omsorgsmeldingene i sin kommune og med de relevante samhandlingsaktørene.

Verdal kommune er en av disse 11 hovedsamarbeidskommuner i Helsedirektoratets Nasjonalt Meldingsløft – Meldingsløftet i kommunene.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder Helfrid Aakerhus
Mobil: 98 01 99 75
E-post : helfrid.aakerhus@verdal.kommune.no

 
Meldingsløftet i Verdal (MiK Verdal)

Piloter i Verdal kommune:

 • Stekke Legesenter v/ Guri Holmvik
 • Verdal Legesenter v/ Dag A. Solberg
 • Hjemmetjenesten Øra Distrikt v/ Ranveig Rotmo
 • Ørmelen Bo og Helsetun, sykepost 2 v/ Kristmar Selseth
   

Vi startet testing 21.oktober 2010 og vil innen utgangen av 2011 være i full drift i hele PRO (Pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten) Dernest vil vi gjennom Meldingsløftet implementere meldingsutveksling mellom PRO og helseforetak og mellom helsestasjon og helseforetak.Vi ønsker at elektronisk samhandling skal være en primær og foretrukket samhandlingsmåte.

I tillegg skal vi som Hovedsamarbeidskommune bistå 3 samarbeidskommuner i regionen med å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i egen kommune, innenfor disse kommunenes egen organisasjon og økonomiske rammer. Våre samarbeidskommuner er Levanger, Stjørdal og Namsos. På grunn av interkommunale samarbeid vil i alt 10 kommuner i Nord-Trøndelag ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med fastlegen i løpet av 2012.

Fakta

 • Lokalsykehus: Sykehuset Levanger
 • Antall legekontor (ikke kommunale): 3
 • Antall sykehjem: 2
 • Antall fastleger: 11
 • Antall helsestasjoner: 1
 • Antall tjenestemottakere PLO: ca 1098
 • Tjenester som på sikt inngår i meldingsløftet i Verdal kommune:
  - Rehabiliteringstjenesten
  - Sykepleietjenesten
  Psykiatritjenesten  
   

Tekniske løsninger
Pasientjournal PLO:             Unique Profil - Visma Omsorg
Pasientjournal Helsestasjon: HsPro - Visma Oppvekst
Pasientjournal fastleger:       WinMed - Profdoc
Edi programvare:                 Visma Link

Personvern
Elektroniske meldinger sendes over et eget lukket nett, Norsk Helsenett, og kan kun leses av personer som har et rettmessig behov for å få tilgang til helseopplysningene i behandlings- eller pleieformål.

Her finner du:

 

Publisert: 24.08.2010 08:20 Sist endret: 21.02.2020 12:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS