Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Pasientrettigheter

 
IN
DIVIDUELL PLAN     Til toppen av siden
Kommunen har plikt til å utarbeide individuelle planer for personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester. Staten har tilsvarande plikt for pasienter med behov for spesialisthelsetenester.

Informasjon om arbeidet med ansvarsgrupper og individuelle planer i Verdal kommune, samt lovhjemler, retningslionjer og skjemaer til bruk i arbeidet finner du på egen side for indiviuell plan.
 
  
PA
SIENT- OG BRUKEOMBUD     Til toppen av siden
Pasientklage / Pasientombud
Pasient- og brukerombudets nettside.
Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag.

 
PA
SIENTSKADEERSTATNING     Til toppen av siden
Norsk Pasientskadeerstatning - nettside

 
SYKETRANSPORT     Til toppen av siden
Ved akutt behov for ambulanse, ring medisinsk nødtelefon på 113

Ambulanse / Sykebil / Helsebuss / Helseekspress / Pasientreise / Reisetilskudd / Sykehusbuss
Helseforetakenes senter for pasientreiser har egen nettside som inneholder informasjon om rettigheter, reiser med og uten rekvisisjon, de enkelte kjørekontor (pasientreisekontor).

Kjørekontor
Nettsiden til kjørekontoret i Midt-Norge.

Publisert: 17.02.2009 10:57 Sist endret: 12.10.2018 09:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS