Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Universell utforming

Verdal - en ressurskommune innen Universell Utforming.     Til toppen av siden
 
I perioden 2009- 2013 er Verdal ressurskommune innen universell utforming. I tillegg til å flagge universell utforming høgt i egen kommune, kan andre kommuner komme på besøk eller invitere oss til besøk for tips og kompetansedeling. Bevisstgjøring, kompetanseheving og de gode eksempler i praksis, er grunnpilarene i arbeidet.

Universell Utforming, Verdal kommune som pilotkommune 2005 - 2008.
     Til toppen av siden
 
UNIVERSELL UTFORMING, BRA FOR ALLE - NØDVENDIG FOR NOEN 

Universell utforming handler om å skape et samfunn som inkluderer alle og muliggjør deltagelse. Ingen av oss liker å være utestengt eller hindret fra å delta.
Universell utforming skal inngå i hovedløsningen og ikke som fordyrende ekstra-løsninger i etterkant. Samfunnsplanleggere, utbyggere og besluttende myndigheter må ta dette inn over seg når bygg, veier, parkeringsplasser og friområder blir bestemt, planlagt og bygget.

Det skal tas hensyn til at det skal være lett å ta seg fram med alt fra barnevogn til rullestol. Personer med nedsatt syn eller nedsatt orienteringsevne skal kunne finne fram gjennom god skilting, kontrastfarger og uten farlige snublefeller. Det skal finnes teleslynge i offentlige bygninger slik at personer med høreapparat skal kunne delta. Det skal tas hensyn til allergikerne ved valg av materialer og beplantning både inne og ute.
Mottoet er: BRA FOR ALLE - NØDVENDIG FOR NOEN.

Verdal kommune var en av 16 pilotkommuner som deltok i en nasjonal satsing innen Universell utforming. Miljøverndepartementet koordinerte satsingen.
Pilotkommune skulle være forgangskommuner i forhold til god praksis og gode løsninger.

Pilotkommuneprosjektet var 2-delt;
Del 1 hadde fokus på Informasjon og kompetansespredning om Universell utforming. Gjennomføringen av "Tema-dag om Universell utforming og skole", samt bransjefrokosten "Med fokus på tilgjengelighet i flerleilighetsbygg" var eksempler på dette.

Del 2 gjaldt gjennomføring og utforming av Verdal sentrum.
Nord-gata og Johannes Bruns. gt er gode eksempel på Universell utforming. Utbedringer ved Verdal skyss-stasjon er gjennomført, og arbeidet med undergang under jernbanen er i gang.
Implementering av Universell utforming i kommunale planverk var også et mål, og det samme var godt samarbeid med brukerorganisasjonene og verdsetting av brukerkompetanse.

Pilotkommuneprosjektet var organisert slik :

 • Prosjekteier var Verdal kommune
 • Prosjektansvarlig var fagleder plan- og miljø, Øivind Holand
 • Prosjektleder var Kari Gregersen Næss
 • Prosjektgruppen bestod av :
     - 2 representanter fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede.  
     - representant fra Verdal næringsforum.
     - representant fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
     - representant fra Husbanken.
     - representant fra helse- og rehabilitering i kommunen.
     - representant fra teknisk drift i kommunen.
     - representant fra byggsak i kommunen.
     - prosjektansvarlig.
     - prosjektleder
 • Styringsgruppen var Plan- og utviklingskomiteen med varaordfører som leder.

Plan- og utviklingskomiteen som styringsgruppe ble holdt jevnlig orientert.

Miljøverndepartementet krevde rapportering av resultater opp mot prosjektplan før utbetaling av tilskudd.

Det ble arrangert samlinger for alle 16 pilotkommunene 2 ganger i året, og Verdal kommune var arrangør av samlingen høsten 2008.

Dokumenter fra pilotkommune-prosjektet :

Publisert: 29.01.2010 12:59 Sist endret: 23.12.2020 11:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS