Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal bo- og behandlingssenter

Verdal Bo- og behandlingssenter bygges i Stiklestad Alle mellom Verdal Bo- og helsetun og Verdal Videregående skole. Dette blir et bygg på ca 12000 m² i 3 etasjer.

Skisse av hvordan det nye Verdal bo-og gehandlingssenter kan bli seende ut

Kontaktpersoner for prosjektet:

Prosjektleder for Verdal kommune:
Per Tore Sandsaunet, mob 952 14 825, pts@verdal.kommune.no

Prosjektleder for Veidekke Entreprenør AS:
Trine Hynne, mob 902 32 602, trine.hynne@grande-entreprenor.no

Informasjon om framdrift i prosjektet
Her vil det bli lagt ut oppdatert informasjon om framdrift og annen relevant informasjon knyttet til prosjektet.
Spørsmål kan også rettes til kontaktpersonene ovenfor.

 
Bo- og behandlingssenteret vil inneholde 132 institusjonsplasser fordelt på 96 langtidsplasser og 36 korttidsplasser. Funksjonene i korttidsavdelingen vil være rehabilitering, lindrende, behandling, avlastning og kommunale akuttsenger.

Foruten rom og funksjoner knyttet til institusjonsdrift vil Bo- og behandlingssenteret ellers inneholde;

  • Produksjonskjøkken
  • Aktivitetstilbud for eldre
  • Hår- og fotpleie
  • Kulturrom
  • Kafe/kantine
  • Forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester
  • Base for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
  • Kontor for virksomhetsledere og fagkoordinatorer i helse
  • Læringsrom og møterom

 

Verdal kommune har høye ambisjoner innen energi og miljø. Prosjektet har derfor mål om BREEAM sertifisering Very Good og et bygg i energiklasse A og passivhus.

Bygging av det nye Bo- og behandlingssenteret ble startet i desember 2019, og er planlagt ferdigstilt i desember 2021.

Verdal kommune og Veidekke
Verdal kommune er byggherre for prosjektet.
Veidekke Entreprenør er totalentreprenør, og er den som er ansvarlig for byggingen.

Historikk rundt helsebygget kan du se her, bl.a. tidligere informasjonsskriv og video-opptak fra temamøter.

Historikk for saksframlegg og politiske vedtak i kommunestyret kan du se her.

Publisert: 04.10.2017 08:33 Sist endret: 07.02.2022 07:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS