Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

helsebygg - historikk

Informasjonsskriv:

 

Helsebygg:
______________________________________

Video-opptak fra temamøte 22. mai 2018.
"Samfunnsmedisinske betraktninger om sammenhengen mellom aldring og helse og tjenesteutvikling i det nye helsebygget",
ved Ragnhild Holmberg Aunsmo
 
_______________________________________

Video-opptak fra temamøte 24. april 2018.
"Hvordan kan sang, musikk og bevegelse bli en del av tilbudet i det nye helsebygget?",
ved Odd Håpnes 
(grunnet tekniske problemer er opptaket er gjort med en testversjon av programvaren, og det er derfor skjemmet av gjentagende opplesing av teksten "This is a demonstration of WireCast". Men det er fullt mulig å få med seg det aller meste av det som blir sagt i møtet)
 
_______________________________________

Temamøte 13. mars 2018 - dessverre ikke noe opptak fra dette møtet.
"Personsentrert omsorg for demente" - innledning ved avdelingsleder Ingunn Sund Forbord.
Dette temaet er det første i en serie på tre temakvelder som handler om innholdet i det nye helsebygget.
Det var lagt opp til dialog etter Sund Forbord sin innledning.

_______________________________________
 
Video-opptak fra temamøte 13. februar 2018.
"Trafikkutvikling i et folkehelseperspektiv – hvordan dra i samme retning?",
ved Marthe Leistad Bakken (samsfunnsplanlegger/folkehelsekoordinator, Verdal kommune ),
Petter Voll (virksomhetsleder Landbruk, miljø og arealforvaltning, Verdal kommune) og Jorunn Dahling (leder Trafikksikkerhetsutvalget)

_______________________________________

Video-opptak fra temamøte 9. januar 2018.
"Planprogram og planprosess nytt helsebygg?",
ved Pål Gauteplass (NorConsult) og Siri M. Bakken (Oslo Works)

_______________________________________

Video-opptak fra temamøte 5. desember 2017.
"Er smått alltid godt i demensomsorgen?"
ved Karin Høyland, seniorforsker NTNU / SINTEF

_______________________________________

Video-opptak fra temamøte 24. oktober 2017.
"Samfunnsmedisinske ventelister",
ved Steinar Krokstad (HUNT forksningssenter)

_______________________________________

Video-opptak fra temamøte 26. september 2017.
"Hvordan kan arkitektur være verktøy for bedre folkehelse?",
ved Siri M. Bakken (Oslo Works)

_______________________________________

 
Referansegruppe: 

Referansegruppa skal ha representanter fra Kommunestyret i Verdal, Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Innvandrerrådet, Ungdomsrådet, Samarbeidsutvalget på Verdal bo og helsetun, Pårørendeforeningen ved Vuku bo og helsetun, Pensjonistforeninger i Verdal, Sanitetsforeningene i Verdal og Seniorrådgivere.
Status pr. 09.02.2018.

Følgene personer har bekreftet deltagelse i referansegruppa.

Andre forespurte gir tilbakemelding i løpet av uke 7. Ny oppdatering av deltagere i referansegruppa kommer så snart tilbakemelding er mottatt.
Det er utsendt brev og oppsummering av arbeidet med innsiktsfasen (boka som alle kommunestyrerepresentanter fikk i kommunestyremøte 29.01.18) i dag, 09.02.2018.


Møteplan temamøter og referansegruppemøter første halvår 2018.
I programmeringsarbeidet med det nye helsebygget vil det bli arrangert:

Temamøter (åpne møter for alle interesserte):

 • 13.02.2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen Verdal rådhus
 • 13.03.2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen Verdal rådhus
 • 24.04.2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen Verdal rådhus
 • 22.05.2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen Verdal rådhus 
   

Vinterens og vårens temamøter har som mål å bidra til kunnskap om tjenestetilbudet i det nye helsebygget.
 

Referansegruppemøter (for medlemmer i referansegruppen):

 • 27.02.2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen Verdal rådhus
 • 10.04.2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen Verdal rådhus
 • 08.05.2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen Verdal rådhus
 • 05.06.2018 kl 1800 – 1930 i kommunestyresalen Verdal rådhus
   

Deltagere i referansegruppen offentliggjøres i løpet av uke 6.

Publisert: 10.02.2020 07:15 Sist endret: 10.02.2020 07:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS