Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Rustjenesten

Brosjyre om rustjenesten - PDF


 

Lokalisering og åpningstider     Til toppen av siden 
Rustjenesten er lokalisert sammen med NAV ved siden av Servicekontoret i Kinobygget.
 
Åpningstider: Hverdager 08:00 - 15:30
 
Målgruppe     Til toppen av siden
Mennesker med rusmiddelproblematikk, som har som mål å bli rusfri og har behov for bistand til å oppnå dette.

Pårørende til mennesker med rusproblematikk.
 
lsetting     Til toppen av siden
Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.
 
Taushetsplikt     Til toppen av siden
Ansatte har taushetsplikt
 
Rustjenesten kan tilby     Til toppen av siden

 • Hjelpetiltak
 • Råd og veiledningssamtaler
 • Bistand til å komme i arbeid og aktivitetstiltak / Arbeidsrettet oppfølging
 • Videreformidling til andre hjelpeinstanser
 • Koordinering av individuell plan og ansvarsgruppe
 • Henvisning til Tverrfaglig spesialisert Rusbehandling
 • Råd og veiledning til pårørende
 • Individuell oppfølging av rusavhengige i rehabilitering
 • Tvang - ordinære og gravide
 • Hasjavvenningsprogram
 • LAR-R
 • Barnas time
 • NADA øreakupunkturPublisert: 28.04.2011 11:56 Sist endret: 14.01.2019 16:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS