Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Støttekontakt

Støttekontakttjenesten tildeler støttekontakt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med rus og eller psykiske vansker.

Barnevernstjenesten tildeler støttekontakt etter Lov om barnevern.

Støttekontakt, en definisjon:
”En støttekontakt er en medarbeider, vanligvis uten profesjonell bakgrunn, som er lønnet av kommunen. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal støttekontakten bidra til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet skal gi mulighet for personlig vekst. Brukerens behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper.” Soldal Kristin A. (2003) Støttekontakter, soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet. Bergen. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjerke.

Har du lyst til å være av betydning for noen som trenger det, og kan hjelpe en person til en mer meningsfull fritid?

Du trenger ikke utdannelse innen helse – og sosialfag, men må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og være samarbeidsvillig. Du må være pålitelig og stabil, samt være villig til å forplikte deg over tid.

Lønnsvilkår:
Pr. tiden er støtte - og treningskontaktlønnen i Verdal kommune på kr.125,- i timen.

Hvordan søke for å bli støttekontakt:
Søknadsskjema i PDF-format - samme i Word-format

Du kan også hente søknadsskjema ved servicekontoret i Verdal rådhus.
Søknadsskjemaet leveres til servicekontoret i Verdal rådhus.

Hvordan søke om å få støttekontakt:
Søknadsskjema finner du her:

Du kan også hente søknadsskjema ved servicekontoret i Verdal rådhus.
Søknadsskjemaet kan leveres til servicekontoret i Verdal rådhus.

Kontaktperson støttekontakttjenesten:
Tony Grägg,   tony.gregg@verdal.kommune.no.
Telefon: 416 37 050

Besøksadresse: 
Stekke (sammen med rehabiliteringstjenesten), Fløytarvegen 1, 7650 Verdal
Postadresse:
Verdal kommune, Støttekontakttjenesten, postboks 24, 7651 Verdal

Treningskontakt:
Treningskontakt er en litt annen form for støttekontakt-tjeneste som retter seg mer direkte mot fysisk trening / aktivitet - se mer informasjon om denne tjenesten her.

Timelister:
Enkel timeliste i PDF-format for registrering av timer pr. måned.

Enkelt skjema i PDF-format for å registrere eventuelle reiseutgifter.
Skjemaene må skrives ut, og fylles ut manuelt.

Veilding for å fylle ut timelister  (PDF)

Støttekontaktrapport
Støttekontaktene oppfordres til å levere rapport, rapport skrives hver gang støttekontaktene får nye opdragsavtaler. Rapporten skrives ut og sendes til kontaktperson i papirversjon.
Mal for støttekontaktrapport

Støttekontaktnytt:
Støttekontaktnytt er ei nyhetsavis for støttekontakter som blir sendt ut to ganger i året.

Publisert: 21.03.2011 11:16 Sist endret: 18.10.2021 10:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS