Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Beredskap og sikkerhet

 

 

 

 

KRISEHÅNDTERING     Til toppen av siden
Beredskapsplaner
Kommunens beredskapsplan / kriseplan ligger på det kommunale intranettet. Den inneholder enkelte opplysninger som ikke bør være alminnelig kjent, og den legges derfor ikke ut på nettsiden.

Redningstjeneste
Redningstjenesten er en integrert tjeneste under et felles koordineringsapparat som har ansvaret for alle typer redningsaksjoner, både sjø-, land-, og flyredning. Tjenesten utføres som et samvirke mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for redningstjenesten i Norge. Tjenesten er operativt organisert med to hovedredningssentraler, 28 lokale redningssentraler samt 16 flyredningssentraler.

Hovedredningssentralene i Sør-Norge og Nord-Norge

 
Sivilforsvaret
Sivilforsvarets oppgaver i fredstid er særlig rettet inn mot større branner, flom, ras, oljeutslipp og søk etter savnende personer. Dette er statens forsterkningsressurs for nød- og redningsetatene ved større ulykker og hendelser. Sivilforsvaret har også viktige oppgaver knyttet til beskyttelse av befolkningen i tilfelle krig.
Sivilforsvarets hjemmeside

 
VE
RNEPLIKT     Til toppen av siden
Forsvar / Forvsaret
Forsvarets egen nettside.

Førstegangstjeneste / Innrullering / Sesjon
Mer informassjon finner du på nettsidene til Forsvaret.

Militærnekting / Sivilarbeid / Siviltjeneste
Militærnekterloven

Informasjon om militærnekting og siviltjeneste (fra Wikipedia)

Informasjon om militærnekting og siviltjeneste (fra Store Norske Leksikon) 

Militært tjenestebevis / Tjenestebevis
Ved søknad om opptak til utdanning, og eventuelt ved søknad på jobb, er det viktig å kunne dokumentere gjennomført førtsegangstjeneste,

Militær førstegangstjeneste skal dokumenteres med militært tjenestebevis, fra 2007 heter det militær tjenesteuttalelse. Mangler du militært tjenestebevis/tjenesteuttalelse, ta kontakt med din rulleførende enhet.

Sivilt tjenestebevis fås ved henvendelse til siviltjenesteadministrasjonen der tjenesten ble avsluttet.

 
VÅPENTILLATELSE     Til toppen av siden
Enhver som ønsker å anskaffe skytevåpen må ha tillatelse (våpenkort). Søknad om våpentillatelse leveres / sendes til det lokale politikammer på fastsatt skjema som en kan få på politikammeret og hos de fleste våpenforhandlere. Søknad om våpentillatelse er gebyrbelagt, og nærmere informasjon om søknad, behandlingstid og gebyr får du hos politiet.
 
Reglene for hvem som kan erverve og inneha skytevåpen og våpendeler finnes i Våpenloven hos Lovdata.
Utfyllende bestemmelser finnes i Våpenforskriften hos Lovdata.

Publisert: 17.02.2009 10:59 Sist endret: 03.01.2022 10:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS