Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Personopplysninger

D-NUMMER     Til toppen av siden
D-nummer er et identifikasjonsnummer som blir tildelt personer som ikke står innmeldt i folkeregisteret, og brukes som identifikasjon på lik linje med fødselsnummer. 
Informasjon om D-nummer fra Skatteetaten / Folkeregisteret.

 
FØDSELSATTEST     Til toppen av siden
Attest som viser når og hvor du er født, og navnet til foreldrene dine.
Kopi / utskrift av fødselsattest får du ved å kontakte Skatteetaten / Folkeregisteret.

 
FØDSELSNUMMER     Til toppen av siden
Alle som er registrert som bosatt i Norge, er tildelt ellevesifret fødselsnummer som skal identifisere vedkommende.

De seks første sifrene i fødselsnummeret viser fødselsdato, mens de 5 siste er personnummeret.
Hele fødselsnummeret vil alltid være en entydig identifikasjon på en person.
Informasjon om fødselsnummer fra wikipedia.
Temaside om fødselsnummer fra Datatilsynet.
 
Personnummer
Personnummeret er de siste 5 sifrene i fødselsnummeret.
Se infomasjon om fødselnummer og personnumer her.
 
Personregister
Informasjon om personvern og personregisterloven fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Personopplysningsloven fra Lovdata.

  
MINID
     Til toppen av siden
Elektronisk innlogging til offentlige tjenester.
Se informasjon om MinId på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og IKT.
På FinnTjeneste kan du logge inn og nå en rekke offentlige tjenester. 
Bedrifter (og til dels også privatpersoner) kan nå en rekke tjenester også via AltInn.

 
PE
RSONVERN     Til toppen av siden
Personvernerklæring
Kommunens personvernerklæring
 
Datatilsynets nettsider

https://www.datatilsynet.no/

Kredittopplysninger
Temaside om kredittopplysning fra Datatilsynet.

Overvåkning / Overvåking
*

Persondata / Personopplysninger / Personregister
Informasjon om personvern og personregisterloven fra regjeringen.no.
Personopplysningsloven fra Lovdata.

Taushetserklæring / Taushetsplikt
Informasjon om taushetsplikt for helsepersonell fra Helsedirektoratet.
Om taushetsplikt på Wikipedia.

 
POLITIATTEST     Til toppen av siden
En politiattest er en attest fra politiet med opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Hvilke typer oppføringer som eventuelt anføres i en attest er avhengig av formålet med attesten. Politiattest utstedes ikke lenger av det enkelte lensmannskontor, det må søkes elektronisk på nettsiden https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Les mer om politiattest hos Wikipedia.
Politiets informasjonsside om politiattest.

Publisert: 27.10.2010 15:07 Sist endret: 23.07.2021 09:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS