Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Den 11. og 12. september 2011 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vi vil forsøke å samle aktuell informasjon om valget her fra nå av og helt fram mot valget.
 

Se valgresultater for Verdal
- og resten av landet.

---

Forhåndsstemming :
Du kan forhåndsstemme i perioden 10. august - 9. september.
Informasjon om forhåndsstemming.

---

Forhåndsstemming på institusjoner :
Det blir mulighet for forhåndsstemming etter følgende plan :

 • Stekke omsorgs- og rehabiliteringsboliger, mandag 22. august kl 1000 – 1100
 • Verdal Fengsel, torsdag 25. august kl 1000 - 1130
 • Verdal bo- og helsetun, fredag 26. august kl 1000 – 1200
 • Vuku bo- og helsetun, mandag 29. august kl 1000 – 1100
 • Ørmelen bo- og helsetun, torsdag 1. september kl 1000 - 1200
 • Verdal videregående skole, onsdag 7. september 1000 - 1200
   

---

Hjemmestemming.
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme (hjemmestemming).  Skriftlig eller muntlig henvendelse om å få avgi forhåndsstemme hjemme må være kommet inn til valgstyret innen torsdag 8. september 2011 kl 12.00 enten på tlf 74 04 82 72, eller på E-post inst@verdal.kommune.no.

---

Står du i manntallet ? 
Gjør du ikke det, får du ikke stemme ved høstens valg.
Se hvordan du sjekker at du står oppført i manntallet.
 

---

Tidligstemming ved valget er mulig fra og med 1. juli.
 

---

Verdal valgstyre har i møte 26.05.2011 godkjent følgende valglister til kommunestyrevalget 2011 i Verdal kommune:

---

Verdal valgstyre har i møte 12.05.2011 oppnevnt stemmestyrer til årets valg.

 
--- 

Innkomne listeforslag til høstens kommunestyrevalg ved fristens utløp den 31.03.2011.

---

Orientering om krav som stilles i forbindelse med innleveringen av listeforslag.
Kravene finnes i Valglovens kapitel 6.
Brev til partiene som beskriver kravene og inneholder noen hjelpedokumenter kan du se her (PDF) - samme i Word-format.

Vedlegg til brevet :

 1. Mal valgliste - PDF-format - Word-format.
 2. Data om listeforslagets underskrivere - PDF-format - Word-format.
 3. Vedlegg til listeforslaget - PDF-format - Word-format.
   

---

Nytt stemmested ved Stiklestad krets i 2011 :
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 26.04.2011 i sak 039/11 nytt stemmested for Stiklestad krets ved valget høsten 2011.
Se kommunestyrets vedtak her.

 
---

Stemmekretser, stemmesteder og stemmetider i 2011 :
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 29.11.2010 i sak 097/10 hvilke stemmekretser, stemmesteder og stemmetider som skal gjelde ved valget høsten 2011.
Se kommunestyrets vedtak her.

 
---

2-dagers valg i Verdal også i 2011 :
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 30.08.2010 i sak 070/10 at det også ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 skal være valg både søndag 11. september og mandag 12. september.
Se kommunestyrets vedtak her.

 
---

Informasjon om valget i 2011 fra Kommunal- og Regionaldepartementet :
Departementet har en egen valgportal på nett som de bruker for å informere om valget, denne finner du på www.valg.no.  

Publisert: 01.09.2010 08:41 Sist endret: 25.02.2020 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS