Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Den 14. september 2015 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vi vil forsøke å samle aktuell informasjon om valget her fra nå av og helt fram mot valget.
 

16.09.2015
Valgresultater finnes på http://www.valgresultat.no/.

Valgresultat for Verdal - kommunestyrevalget.
Valgresultat for Verdal - fylkestingsvalget.
Valgresultat for Nord-Trøndelag, fylkestingsvalget

---

16.09.2015
Kommunestyrets representanter for perioden 2015-2019.
Se oversikten her.

---

27.08.2015
Forhåndsstemming, påminnelse.
I perioden man 10. august - fre 11. september, se mer informasjon her.

---

27.08.2015
Hjemmestemming
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme. Jfr. Valglovens § 8-3 (valgforskriftens § 24).

Henvendelse om å få avgi stemme hjemme må være kommet inn til valgstyret snarest mulig og senest innen torsdag 10. september kl 1200 enten på telefon 740 48250 eller på e-post til: inst@verdal.kommune.no.  

For valgstyret
Bjørn Iversen (s)
leder

---

07.08.2015
Har du ikke fått valgkort?
Du kan stemme likevel, se mer informasjon her.

---

07.08.2015
Forhåndsstemming.
I perioden man 10. august - fre 11. september, se mer informasjon her.

---

30.06.2015
Utlegging av manntall til offentlig ettersyn

Står du i manntallet?
Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015.

Fra uke 30 til og med valgdagen 14. september, kan du på rådmannskontoret, Rådhuset, undersøke om du står i manntallet for Verdal kommune. Der vil manntallet for hele kommunen og manntallslistene for de 4 stemmekretsene i kommunen ligge ute til offentlig gjennomsyn. Manntallet for hele kommunen vil også bli lagt ut på Servicekontoret i Kinogården i samme tidsrom.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Verdal v/leder, postboks 24, 7651 Verdal.

Sametingets valgmanntall
Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, dvs. både det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting og det året det er valg til sametinget.

Du kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget fra uke 30 til og med valgdagen 14. september på rådmannskontoret, Rådhuset.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjok.

Tidligstemming
Hvis du ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen 14. september 2015 kan tidligstemme.

Tidligstemming foregår på Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 fra onsdag 1. juli til og med fredag 7. august.

HUSK LEGITIMASJON!

Bjørn Iversen
Valgstyrets leder

---

11.06.2015
Forhåndsstemmegivning

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 foregår i tidsrommet mandag 10. august – fredag 11. september på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 27. august og 10. september.
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 22. august og 5. september.
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 01.07.15 – 09.08.15.
 3. Som et nytt tilbud gis det nå mulighet til å avgi forhåndsstemme ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 lørdag 15. august og lørdag 29. august.
 4. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og helsetun.
  - Verdal Bo- og helsetun.
  - Ørmelen Bo- og helsetun.
  - Verdal Fengsel.
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger.
  - Verdal videregående skole.
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt. 
   

Oppnevning av stemmestyrer

 1. Øra stemmekrets:
   
  - Anne Grete Wold Olsen, leder
  - Tor Bjørgvik, nestleder
  - Knut Martinus Baglo
  - Anne Sissel Tiller
  - Hege Therese Nygård
  - Pål Hofstad
  - Jorodd Haga
  - Karel Krizak
  - Idar Lyngstad
  - Siv Nordås
  - Rita Pedersen Holmen
  - Elbjørg Holmvik
  - Birgit Marta Rennemo
  - Anders Ellewsen Juberg
  - Karin Austad Plahn
  - Inger Helen Aksnes Sund
  - Paul Martin Bruvold
  - Frode Aakerhus
  - Birgit Bjartnes
  - Jan Einar Bjøru
   
 2. Vinne stemmekrets:
   
  - Randi Holan Mære, leder
  - Rita Helene Eriksson, nestleder
  - Tore Granås
  - Odd Arnfinn Pedersen
  - Vigdis Sundby
  - Grete Gudding
  - Åse Smulan
  - Mari Anne Alstad
  - Rita Svarva Ness
  - Karl Buan
  - Rolf Barli
  - Håkon Skjerve
   
 3. Stiklestad stemmekrets:
   
  - Jon Marius Vaag Iversen, leder
  - Ruth Hynne, nestleder
  - Einar Martin Kålen
  - Hallgeir Stornes
  - Kristin Gomo Hallem
  - Ola Anders Skrove
  - Bård Skjørholm
  - Terje Grønn
  - Sigrid Annbjørg Breivik
  - Trude Haukå
  - Maj Iren Hallem
  - Ida Haugmark
  - Sture Schjølberg
  - Inger Grethe H. Minsås
  - Ketil Aksnes
   
 4. Vuku stemmekrets:
   
  - Odd Erik Årstadvold, leder
  - Inge Olav Bjartan, nestleder
  - Kirsten Kulstad Johnson
  - Kjell Ottermo
  - Vigdis Grindberg
  - Lars Steinar Grindberg
  - Per Arne Green
  - Inger Lise Bragstad
  - Ann Karin Høgli
  - Torunn Kvernmo Pedersen
  - Trude Buran
  - Frode Sandvik
   

Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov.

---

11.06.2015
Protokoll fra møte i valgstyret
.

---

28.05.2015
Verdal valgstyre har i møte 28.05.2015 godkjent følgende valglister til kommunestyrevalget 2015 i Verdal kommune:

---

28.05.2015
Protokoll fra møte i valgstyret
.

---

06.05.2015
Brosjyre på flere språk om valget, hvem kan stemme, når, hvor og hvordan stemme etc.

---

31.03.2015
Listeforslag kommet inn før fristen 31.03.2015 kl. 12:00 :

---

26.02.2015
Protokoll fra møte i valgstyret
.

---

26.01.2015
Forhåndsstemming
Du må stemme i egen kommune på valgdagen.
Ellers kan du forhåndsstemme fra 1. juli til og med 11. september.

---

22.01.2015
Stemmekretser, stemmesteder og stemmetider i 2015 :
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 27.01.2014 i sak 7/14 hvilke stemmekretser, stemmesteder og stemmetider som skal gjelde ved valget høsten 2015.
Se kommunestyrets vedtak her.

Antall stemmekretser er redusert fra 13 til 4:

 1. Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall.
 2. Vinne stemmekrets (tidligere Vinne og Ness) med stemmested Vinne skole.
 3. Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole.
 4. Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal, Vuku og Inndal) med stemmested Vuku oppvekstsenter.
   

Ordningen med søndagsvalg avvikles f.o.m kommunestyrevalget 2015.

Åpningstid valgting blir fra kl. 10.00 til kl. 20.00 i alle kretsene.

---

22.01.2015
Orientering om krav som stilles i forbindelse med innleveringen av listeforslag.
Kravene finnes i Valglovens kapitel 6.
Brev til partiene som beskriver kravene og inneholder noen hjelpedokumenter kan du se her (PDF) - samme i Word-format.

Vedlegg til brevet :

 1. Mal listeforslag fra valgportalen på regjeringen.no
 2. Vedlegg til listeforslaget - PDF-format - Word-format
 3. Data om listeforslagets underskrivere - PDF-format - Word-format.
 4. Krav til og behandling av listeforslag fra valgportalen på regjeringen.no
   

---

21.01.2015
Informasjon om valget i 2015 fra regjeringen.no :
Regjeringen har en egen valgportal på nett som de bruker for å informere om valget, denne finner du på www.valg.no.  

---

22.01.2015
Valgloven (fra Lovdata)
Valgforskriften (fra Lovdata)

---

Publisert: 01.09.2010 08:41 Sist endret: 16.09.2015 13:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS