Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Den 9. september 2019 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vi vil forsøke å samle aktuell informasjon om valget her fra nå av og helt fram mot valget.
 

08.03.2019
Listeforslag legges ut til ettersyn her fortløpende etter hvert som de kommer inn til kommunen.
 
Listeforslag kommet inn før fristen 01.04.2019 kl. 12:00 :

 • Arbeiderpartiet                 - mottatt 08.03.2019, revidert liste 29.03.2019 
 • Sosialistisk Venstreparti  - mottatt 20.03.2019 
 • Senterpartiet                    - mottatt 21.03.2019
 • Fremskrittspartiet             - mottatt 27.03.2019
 • Høyre                               - mottatt 28.03.2019
 • Kristelig Folkeparti           - mottatt 29.03.2019
 • Miljøpartiet de grønne      - mottatt 29.03.2019
 • Rødt                                 - mottatt 01.04.2019, kl. 10:15
 • Venstre                            - mottatt 01.04.2019, kl. 11:15
   

---

20.02.2019

Oppdatert orientering om krav som stilles i forbindelse med innlevering av listeforslag.
NB!!! Frist for innlevering av listeforslag er 1. april 2019 kl. 12:00. Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen - listeforslaget må være kommet kommunen fysisk i hende innen fristen.

Mal listeforslag.

Vedlegg til listeforslag - PDF
Vedlegg til listeforslag - Word

Antall underskrifter for lister som ikke kan stille etter forenklet regelverk.

---

31.10.2018
Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret
Kommunestyrets vedtak i sak 90/18 fra møte den 29.10.2018.

---

31.10.2018
valg.no (Valgdirektoratets informasjonsside om valg i Norge)
Valgloven (fra Lovdata)
Valgforskriften (fra Lovdata)

---

Publisert: 31.10.2018 10:00 Sist endret: 01.04.2019 12:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS