Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Den 9. september 2019 avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vi vil forsøke å samle aktuell informasjon om valget her fra nå av og helt fram mot valget.

12.09.2019
Se valgte representanter og valgstyrets møtebok.
                                                                       

12.08.2019
Se valgresultater - også fra tidligere valg
                                                                       

12.08.2019
Forhåndsstemming ved institusjoner.
                                                                       

07.08.2019
Protokoll fra møte i valgstyret 06.06.2019.
                                                                       

07.08.2019
Protokoll fra møte i valgstyret 16.05.2019.
                                                                       

05.08.2019 
Forhåndsstemming i perioden fra og med mandag 12. august til og med fredag 6. september
Husk valgkort og legitimasjon!
                                                                       

24.06.2019 
Tidligstemming i perioden fra og med mandag 1. juli til og med fredag 9. august.
Husk legitimasjon!
                                                                       

24.06.2019 
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 - Utlegging av manntall til offentlig ettersyn.
Sjekk at du står i manntallet!
                                                                       

06.06.2019 
Verdal valgstyre har i møte 06.06.2019 vedtatt følgende ordning for forhåndsstemmegivning til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Verdal kommune:

 1. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret i Rådhuset hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2019 til 9. august 2019.
 2. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 forgår i tidsrommet 10. august 2019 til 6. september 2019 på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Rådhuset hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 22. august og 5. september.
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal og Boby'n fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 17. august, 24. august og 31. august.
 3. Det gis for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
  - Bakketun folkehøgskole
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 5. september 2019 kl. 12.00
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

                                                                       

06.06.2019 
Verdal valgstyre har i møte 06.06.2019 oppnevnt følgende valgstyrer til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Verdal kommune:

 1. Øra stemmekrets:  
   
  Leder: Anne Grete Wold Olsen
  Nestleder: Tor Bjørgvik
   
  Øvrige medlemmer:
  Jorodd Haga
  Anne Sissel Tiller
  Hege Therese Nygård
  Pål Hofstad
  Knut Gunnar Brenne
  Eva Aksnes
  Siw Tone Valstad
  Siv Nordås
  Rita Pedersen Holmen
  Frode Strand
  Trude Holm
  Herdis Kvernbråten
  Karin Austad Plahn
  Inger Helen Aksnes Sund
  Finn Roar Thorsen
  Marit Helga Steinsli
  Fredrik Jørpeland
   
   
 2. Vinne stemmekrets:  
   
  Leder: Randi Holan Mære
  Nestleder: Rita Helene Eriksson
   
  Øvrige medlemmer:
  Tore Granås
  Arnfinn Larsen
  Hildegunn Skjevik
  Åse Smulan
  Anne Haugskott-Bjugan
  Inger Lise Rostad
  Johannes Rosvold
  Heidi Buran
  Åge Barli
   
   
 3. Stiklestad stemmekrets:  
   
  Leder: Jon Marius Vaag Iversen
  Nestleder: Ruth Hynne
   
  Øvrige medlemmer:
  Einar Martin Kålen
  Hallgeir Stornes
  Kristin Gomo Hallem
  Aslaug Haga
  Terje Grønn
  Trude Haukå
  Maj Iren Hallem
  Morten Egil Haga
  Sture Schjølberg
  Hjørdis Ramberg
   
   
 4. Vuku stemmekrets:  
   
  Leder: Odd Erik Årstadvold
  Nestleder: Inge Olav Bjartan
   
  Øvrige medlemmer:
  Ingvor Ørdal
  Kjell Ottermo
  Anngjerd Granum
  Per Erik Garli
  Lars Steinar Grindberg
  Inger Lise Bragstad
  Ann Karin Høgli
  Ellinor Bergsmo
  Trude Buran
  Frode Sandvik

Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov.
                                                                       

20.05.2019 
Verdal valgstyre har i møte 16.05.2019 godkjent følgende valglister til kommunestyrevalget 2019 i Verdal kommune:

De godkjente valglistene er lagt ut til gjennomsyn ovenfor.

Klage i medhold av Valglovens § 6-8 med krav om endringer av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må være framsatt innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriften på de godkjente listeforslagene. Evt. klage sendes Valgstyret i Verdal v/leder, Postboks 24, 7651 Verdal, eller på epost: postmottak@verdal.kommune.no.

Bjørn Iversen
Valgstyrets leder

Venstre har trukket sin liste.
                                                                       

08.05.2019
Protokoll fra møte i valgstyret 14.03.2019.
                                                                       

08.03.2019
Listeforslag legges ut til ettersyn her fortløpende etter hvert som de kommer inn til kommunen.
 
Listeforslag kommet inn før fristen 01.04.2019 kl. 12:00 :

 • Arbeiderpartiet                 - mottatt 08.03.2019, revidert liste 29.03.2019 
 • Sosialistisk Venstreparti  - mottatt 20.03.2019 
 • Senterpartiet                    - mottatt 21.03.2019
 • Fremskrittspartiet             - mottatt 27.03.2019
 • Høyre                               - mottatt 28.03.2019
 • Kristelig Folkeparti           - mottatt 29.03.2019
 • Miljøpartiet de grønne      - mottatt 29.03.2019
 • Rødt                                 - mottatt 01.04.2019, kl. 10:15
 • Venstre                            - mottatt 01.04.2019, kl. 11:15

                                                                       

20.02.2019

Oppdatert orientering om krav som stilles i forbindelse med innlevering av listeforslag.
NB!!! Frist for innlevering av listeforslag er 1. april 2019 kl. 12:00. Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen - listeforslaget må være kommet kommunen fysisk i hende innen fristen.

Mal listeforslag.

Vedlegg til listeforslag - PDF
Vedlegg til listeforslag - Word

Antall underskrifter for lister som ikke kan stille etter forenklet regelverk.
                                                                       

31.10.2018
Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret
Kommunestyrets vedtak i sak 90/18 fra møte den 29.10.2018.
                                                                       

31.10.2018
valg.no (Valgdirektoratets informasjonsside om valg i Norge)
Valgloven (fra Lovdata)
Valgforskriften (fra Lovdata)
                                                                       

Publisert: 31.10.2018 10:00 Sist endret: 04.03.2022 14:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS