Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Stortingsvalget 2017

Den 11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg. Vi vil samle aktuell informasjon om valget her.

---

Oversikt over valgresultatene - se også for tdiligere valg

---

Stemmetider og stemmesteder på valgdagen, 11. september:
 
---

Informasjon om valget i 2017 fra Kommunal- og Regionaldepartementet :
Departementet har en egen valgportal på nett som de bruker for å informere om valget, denne finner du på www.valg.no.

---

Viktig informasjon om valg-gjennomføringen, sikkerheten og opptellingsprosessene fra Valgdirektoratet :
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/Kunngjoringer/kunngjoring.aspx?R=Kunngjoring&KID=91.

---

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner m.v.

Valgstyret har vedtatt at forhåndsstemmegivning også skal finne sted på følgende institusjoner m.v. i Verdal kommune:

 • Verdal bo- og helsetun mandag 28. august kl 10:30-12:00
 • Ørmelen bo- og helsetun torsdag 31. august kl 10:00-11:30
 • Stekke omsorgs- og rehabiliteringsboliger torsdag 31. august kl 12:30-14:00
 • Verdal videregående skole fredag 1. september kl 11:00-13:15
 • Verdal Fengsel mandag 4. september kl 09:30-11:00
 • Vuku bo- og helsetun onsdag 6. september kl 11:30-13:00
    

---

Stortingsvalget
Står du i manntallet?
Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Stortingsvalget 11. september 2017. Fra uke 29 til og med valgdagen 11. september, kan du på rådmannskontoret, Rådhuset, undersøke om du står i manntallet for Verdal kommune. Der vil manntallet for hele kommunen og manntallslistene for de 4 stemmekretsene i kommunen ligge ute til offentlig gjennomsyn. Manntallet for hele kommune vil også bli utlagt på Servicekontoret i Kinogården i samme tidsrom.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Verdal v/leder, Postboks 24, 7651 Verdal.

Sametingsvalget
Står du i Sametingets valgmanntall?
Du må stå i Sametingets valgmanntall hvis du skal stemme ved Sametingsvalget 2017.
Du kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget fra uke 29 til og med valgdagen 11. september 2017 på rådmannskontoret, Rådhuset.
Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjok.

I Verdal kommune er det kun anledning til å avgi forhåndsstemme til Sametingsvalget.

---

Tidligstemming
Hvis du ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen 11. september 2017 kan du avgi tidligstemme.
Tidligstemming foregår på Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august. HUSK LEGITIMASJON!

---

Valgstyret vedtok i sitt møte den 15.06.2017 i sak 3/17 hvordan forhånsstemmegivning ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017 skal foregå.

Forhåndsstemmegivning ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 forgår i tidsrommet torsdag 10. august 2017 til fredag 8. september 2017 på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 24. august og 7. september.
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 19. august, 26. august og 2. september.
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 19. august, 26. august og 2. september.
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2017 til 9. august 2017. Ettersom 1. juli i år kommer på en lørdag vil tidligstemmingen starte mandag 3. juli 2017.
 3. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 7. september 2017 kl. 12.00
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

---

Valgstyret oppnevnte i sitt møte den 15.06.2017 i sak 4/17 stemmestyrer til stortingsvalget og sametingsvalget 2017.
  
Oppnevning av stemmestyrer til stortingsvalget og sametingsvalget 2017:

A. I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg:

1. Øra stemmekrets:

Leder:                           Anne Grete Wold Olsen
Nestleder:                     Tor Bjørgvik
Øvrige medlemmer:

 • Knut Martinus Baglo
 • Anne Sissel Tiller
 • Hege Therese Nygård
 • Pål Hofstad
 • Jorodd Haga
 • Karel Krizak
 • Siw Tone Valstad
 • Siv Nordås
 • Rita Pedersen Holmen
 • Turid Krizak
 • Birgit Marta Rennemo
 • Inger Karin Holmli
 • Karin Austad Plahn
 • Inger Helen Aksnes Sund
 • Paul Martin Bruvold
 • Frode Aakerhus
 • Bjørg Esther Holmsberg
 • Jan Einar Bjøru

2. Vinne stemmekrets:

Leder:                             Randi Holan Mære
Nestleder:                       Rita Helene Eriksson
Øvrige medlemmer:

 • Tore Granås
 • Odd Arnfinn Pedersen
 • Arnfinn Larsen
 • Hildegunn Skjevik
 • Åse Smulan
 • Anne Haugskott-Bjugan
 • Inger Lise Rostad
 • Johannes Rosvold
 • Heidi Buran
 • Håkon Skjerve

3. Stiklestad stemmekrets:

Leder:                             Jon Marius Vaag Iversen
Nestleder:                       Ruth Hynne
Øvrige medlemmer:

 • Einar Martin Kålen
 • Hallgeir Stornes
 • Kristin Gomo Hallem
 • Ola Anders Skrove
 • Aslaug Haga
 • Terje Grønn
 • Sigrid Annbjørg Breivik
 • Trude Haukå
 • Maj Iren Hallem
 • Morten Egil Haga
 • Sture Schjølberg
 • Hjørdis Ramberg
 • Ketil Aksnes

4. Vuku stemmekrets:

Leder:                            Odd Erik Årstadvold
Nestleder:                      Inge Olav Bjartan
Øvrige medlemmer:

 • Ingvor Ørdal
 • Kjell Ottermo
 • Vigdis Grindberg
 • Per Erik Garli
 • Per Arne Green
 • Inger Lise Bragstad
 • Ann Karin Høgli
 • Greta Sellæg
 • Trude Buran
 • Frode Sandvik

B. Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov. 

---

Stemmesteder og stemmetider ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017:
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 26.09.2016 i sak 081/16 hvilke stemmesteder og stemmetider som skal gjelde ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017.
Se kommunestyrets vedtak her.

Stemmekretser, -steder og -tider
StemmekretsStemmestedStemmetid
21. Øra Verdalsøra skole – flerbrukshallen Mandag: 10.00 – 20.00
22. Vinne Vinne skole – gymsalen Mandag: 10.00 – 20.00
23. Stiklestad Stiklestad skole – gymsalen Mandag: 10.00 – 20.00
24. Vuku Vuku oppvekstsenter – gymsalen Mandag: 10.00 – 20.00


---

Informasjon om valget i 2017 fra Kommunal- og Regionaldepartementet :
Departementet har en egen valgportal på nett som de bruker for å informere om valget, denne finner du på www.valg.no 

---

Publisert: 01.09.2010 08:41 Sist endret: 26.05.2021 12:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS