Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Stortingsvalget 2021

Den 13. september 2021 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg. Vi vil samle aktuell informasjon om valget her.

---

Oversikt over valgresultatene - for tidligere valg

---

Informasjon om valget i 2021 fra Valgdirektoratet :
Valgdirektoratet har en egen valgportal på nett som de bruker for å informere om valget, denne finner du på www.valg.no.

---

Informasjon om valgkort fra Valgdirektoratet

---

Stemme på valgdagen 
Skal du stemme på valgdagen er valglokalene åpne fra kl. 10:00 - 20:00.
Les mer om hvor, når og hvordan du kan stemme på selve valgdagen 13. september.

---

Forhåndsstemming
Du kan avgi forhåndsstemme til Stortingsvalget og Sametingsvalget i perioden f.o.m 10. august t.o.m. 10. september 2021.

Les mer om hvor, når og hvordan forhåndsstemmingen kan gjøres.

---

---

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner m.v.

Valgstyret har vedtatt at forhåndsstemmegivning også skal finne sted på følgende institusjoner m.v. i Verdal kommune (tidspunkt for det enkelte sted kommer senere):

 • Verdal bo- og helsetun 
 • Ørmelen bo- og helsetun 
 • Stekke omsorgs- og avlastningsboliger 
 • Verdal videregående skole 
 • Verdal Fengsel 
 • Vuku bo- og helsetun 
 • Bakketun folkehøgskole
    

---

Stortingsvalget
Står du i manntallet?
Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Stortingsvalget 13. september 2021. Fra uke 29 til og med valgdagen 13. september, kan du på servicekontoret i Rådhuset undersøke om du står i manntallet for Verdal kommune. Der vil manntallet for hele kommunen og manntallslistene for de 4 stemmekretsene i kommunen ligge ute til offentlig gjennomsyn.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Verdal v/leder, Postboks 24, 7651 Verdal.

Sametingsvalget
Står du i Sametingets valgmanntall?
Du må stå i Sametingets valgmanntall hvis du skal stemme ved Sametingsvalget 2021.
Du kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget fra uke 29 til og med valgdagen 13. september 2021 på servicekontoret i Rådhuset.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Postboks 3, 9735 Karasjok.

---

Tidligstemming
Hvis du ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen 13. september 2021 kan du avgi tidligstemme.
Tidligstemming foregår på Servicekontoret på rådhuset hver yrkesdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli til 9. august.
HUSK LEGITIMASJON!

---

Valgstyret vedtok i sitt møte den 20.05.2021 i sak 2/21 hvordan forhånsstemmegivning ved stortingsvalget og sametingsvalget 2021 skal foregå.

Forhåndsstemmegivning ved stortingsvalget og sametingsvalget 2021:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 forgår i tidsrommet 10. august 2021 til 10. september 2021 på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Amfi Verdal mandag til fredag fra kl. 11.00 til kl. 17.00.
  - Det blir også forhåndsstemmemottak både ved Amfi Verdal og Boby'n fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 14. august, 21. august, 28. august og 4. september.
  - Det blir også forhåndsstemmegiving ved Bærja Kafe i Vuku fra kl. 12:00 til kl. 18:00 onsdag 1. september 2021.

 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2021 til 9. august 2021

 3. Det gis for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
  - Bakketun folkehøgskole

 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 10. september 2021 kl. 12.00

 5. Frist for stemmegiving hjemme på valgdagen, mandag 13. september kl. 10:00

 6. For øvrig gis kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter, også oppnevning av forhåndsstemmemottakere. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller at saken(e) forelegges for valgstyret om dette synes aktuelt.

---

Valgstyret oppnevnte i sitt møte den 20.05.2021 i sak 3/21 stemmestyrer til stortingsvalget og sametingsvalget 2021.
  
Oppnevning av stemmestyrer til stortingsvalget og sametingsvalget 2021:

A. I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg:

1. Øra stemmekrets:

Leder:                           Anne Grete Wold Olsen
Nestleder:                     Pål Hofstad
Øvrige medlemmer:

 • Jorodd Haga
 • Anne Sissel Tiller
 • Bente Aksnes
 • Tone Smulan
 • Lars Morten Lersveen
 • Eva Kristin Aksnes
 • Siw Tone Valstad
 • Knut Baglo
 • Rita Pedersen Holmen
 • Lars Åge Valbekmo
 • Trude Holm
 • Herdis Kvernbråten
 • Karin Austad Plahn
 • Truls Tangstad
 • Finn Roar Thorsen
 • Marit Helga Steinsli
 • Fredrik Jørpeland
 • Jan Erik Hermann

 

2. Vinne stemmekrets:

Leder:                             Randi Holan Mære
Nestleder:                       Rita Helene Eriksson
Øvrige medlemmer:

 • Espen Matberg
 • Arnfinn Larsen
 • Hildegunn Skjevik
 • Sverre Sagland
 • Anne Haugskott-Bjugan
 • Inger Lise Rostad
 • Johannes Rosvold
 • Heidi Buran
 • Åge Barli

 

3. Stiklestad stemmekrets:

Leder:                             Jon Marius Vaag Iversen
Nestleder:                       Ruth Hynne
Øvrige medlemmer:

 • Einar Martin Kålen
 • Karstein Aksnes
 • Kristin Gomo Hallem
 • Aslaug Haga
 • Terje Grønn
 • Kari B. Aksnes
 • Maj Iren Hallem
 • Morten Egil Haga
 • Sture Schjølberg
 • Hjørdis Ramberg

 

4. Vuku stemmekrets:

Leder:                            Odd Erik Årstadvold
Nestleder:                      Inge Olav Bjartan
Øvrige medlemmer:

 • Ingvor Ørdal
 • Kjell Ottermo
 • Anngjerd Granum
 • Per Erik Garli
 • Lars Steinar Grindberg
 • Inger Lise Bragstad
 • Ann Karin Høgli
 • Torill M. Storholmen
 • Trude Buran
 • Frode Sandvik

 

B. Kommunedirektøren, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov. 

---

Publisert: 01.09.2010 08:41 Sist endret: 08.09.2021 09:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS