Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Integrering

 

 

 

INKLUDERING     Til toppen av siden
Antirasisme
Antirasistisk senter.
Nyhetsavisa Utrop (flerkulturell avis)

Diskriminering
Likestillings- og diskrimineringsloven fra Lovdata.
Om diskrimenring i Store Norske Leksikon.

Se også informasjon om likestiling under innbyggerrettigheter på tema individ og samfunn.

Integrering
Nettsiden til IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Rasisme
Om rasisme på Wikipedia.

 
INTRODUKSJONSPROGRAM FOR INNVANDRERE
     Til toppen av siden
Introduksjonsordning
Fra 1. september 2004 fikk nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år rett og plikt til å delta i et heltids introduksjonsprogram. Med et heltids program menes det at flyktningen har likt antall timer i året som en vanlig arbeidstaker. Programmet kan vare inntil to år, ved særskilte omstendigheter kan programmet utvides til 3 år. 

Se mer informasjon om introduksjonsprogrammet hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Møllegata Voksenopplæring, Møllegata 12 (tlf. 74 07 81 60), har ansvaret for opplæringen i norsk og samfunnsfag i introduksjonsprogrammet. Det er ca. 70 deltagere fra omkring 20 ulike nasjoner som deltar, og undervisningen gjennomføres i fem klasser på ulike nivåer. Det er totalt 9 lærere som underviser, og det er undervisning alle hverdager fra 08:30 til 14:00. Elevene går opp til A1, A2 og B1 eksamener, dette er europeiske standarder for språknivåer. 

 
INTEGRERINGSRÅD     Til toppen av siden (het tidligere Innvandrerråd)

Reglement for integreringsrådet.
 
Kommunestyret velger leder og nestleder av rådet.
Integreringsrådet skal være talerør inn til politikerne, komme med høringsuttalelser og være med på å fremme innvandreres sak i Verdal.

Se kommunestyrets vedtak fra 12.12.2011

Rådets medlemmer i perioden 2019-2023:

Grethe Sliper Johnsen, leder fra og med 26.04.2021-30.06.2022
(Hilde Lyngsmo, leder mens Fatima Almanea har fritak, fritak fra 26.04.2021)
(Fatima Almanea, leder midlertidig fritak 16.06.20-30.06.2022)
Einar Olav Larsen, nestleder
Anne Berit Bergsmo - settemedlem fra og med 01.07.2021 til og med 30.06.2022
(Varlee Balloh, fritak fra og med 26.04.2021 og ut valgperioden grunnet flytting fra kommunen)
Elias Yousef Abdulnour (nytt medlem fra 26.04.2021 og ut valgperioden)
Guiseppe Cascio
Nele Griet Verhoeve
(Zeynab Khodadadi, fritak fra og med 27.09.2021 og ut valgperioden grunnet flytting fra kommunen)
Graciela Elizabeth Huerta Navarro (nytt medlem fra 27.09.2021 og ut valgperioden)

 
Varamedlemmer:
Edel Marie T. Einarsen
Atle Vikan
Karl Bernhard Hoel
Hilde Gunn Slottemo
Paal Frode Pettersen
Inga Jankovska
Barbara Piotrowski
Mohammed Burhan Khiar Mohammed Aman
Abdel Dibo Moneim

Rådets medlemmer i perioden 2015-2019:

Emmanuel Glordy Bowah, leder
Anne Segtnan, nestleder
Ricardo Rugama,
Ahmed Mohamed Mohyidin
Nele Griet Verhoeve - nyvalgt fra 11.05.2017
Fionna Leigh Gratton - nyvalgt fra 11.05.2017
Jamileh Ahmadigharaei - fritak fra 11.05.2017
 
Varamedlemmer:
Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo fra 29.01.2018 og ut perioden
(Anne-Eli Kjesbu fra 27.03.2017 - fritak fra 29.01.2018 og ut perioden)
(Inger Åse L. Evenmo til 27.03.2017)
John Hermann
Zeynab Khodadadi (fra 28.05.2018)
Abdel Moneim Dibo (fra 28.05.2018)
Reem Abdul Majed Alatasi (fra 28.05.2018)
Mehari Tsegay Berhane (fra 28.05.2018)
Marcin Piotrowski

Rådets medlemmer i perioden 2011-2015:

Jonny Arild Haugan, leder
Mariam Kanneh Balloh, nestleder, mariamkballoh@yahoo.com, 45 92 22 80
Bashir Mohammed Hassan, codka999@hotmail.com, 90 71 11 67
Golamgaus Kohestani, farid5@live.no, 99 16 07 75
Yalda Latifi, latifi_yalda@yahoo.com, 94 16 11 96 

Innkallinger til og referater fra rådets møter:

  • 2020

 

NORSKOPPLÆRING     Til toppen av siden
Norsk språk
Se informasjon om norsk språk på tema Individ og samfunn under emne Språk.

Møllegata Voksenopplæring, Møllegata 12 (tlf. 74 07 81 60) har ansvaret for norskopplæringen for innvandrere.

Språkkurs og språktest
Se informasjon om språkkurs og språktest på tema Individ og samfunn under emne Språk.

 
TOLKETJENESTE     Til toppen av siden
Se informasjon om oversetting og oversettelse  på tema Individ og samfunn under emne Språk.

 
FORELDREVEILEDNING I GRUPPER (ICDP)     Til toppen av siden
Verdal kommune startet våren 2012 foreldreveiledning i grupper til foreldre med andre morsmål enn norsk.

Det er Bufetat som har opplæring og veiledning av gruppeledere.

ICDP minoritetsprogrammet går over 12 møter.
Gruppa møtes ukentlig, på dagtid. Nærmere informasjon om tidspunkt og ukedager kommer.
Vi har gruppeledere som snakker dari, persisk, arabisk, somali, tigrinja, ahmaresk og norsk.

Arbeidet i gruppene:

  • Samtale/drøftinger rundt 8 tema for godt samspill 
  • Se filmvignetter 
  • Øvelse  
  • Hjemmeoppgaver

 

Kurset har til hensikt å styrke de positive foreldreferdigheter du har med deg til Norge!
Det er ikke avklart når nytt ICDP-kurs eventuelt vil starte høsten 2022.

Ved spørsmål, ta kontakt:
atbj@verdal.kommune.no 
eller ring 74 04 83 50

Påmeldingsskjema (PDF)     Påmeldingsskjema (Word)  

Sahar Ismail underviser
Sahar Ismail gruppeleder arabisk

For mer informasjon, bruk lenkene nedenfor :

 

 

Kursdeltager vår 2022 - klikk for større format
Denne glade gjengen har gjennomført ICDP kurs på arabisk våren -22.
En deltager var ikke tilstede da bildet ble tatt.

ICDP-gruppen som fullførte kurs på swahili i 2020
Denne fine gruppa har gjennomført ICDP kurs på swahili i 2020

ICDP-gruppe høst 2019
Disse flotte mødrene har mottatt diplom for gjennomført ICDP kurs
på arabisk høsten-19. En deltager var ikke tilstede da bildet ble tatt.
ICDP veileder Sahar Ismail t.h og Anita Bjartnes t.v.

Bilde av de som fullførrte ICDP-kurs vårhalvåret 2019
Denne flotte gruppa har våren -19 gjennomført ICDP kurs på
somalisk, og har her fått diplom og blomster 

Deltagere på ICDP-kurs høsten 2018
Disse flotte foreldrene har gjennomført ICDP kurs på arabisk
høsten-18. 3 deltagere var ikke tilstede da bildet ble tatt.
ICDP veileder Sahar Ismail t.h. og Anita Bjartnes t.v. på bildet

Gruppen som har gjennomført ICDP-kurs vårhalvåret 2018
Disse flotte damene har mottatt diplom for gjennomført ICDP
kurs på farsi/dari våren-18.
Gruppeveileder Zeynab til høyre.
En person var ikke til stede da bildet ble tatt

ICDP-gruppen som avsluttet kurs høsten 2017
Avslutning og diplomutdeling for arabisk gruppe høsten -17

ICDP-gruppen som avsluttet kurs våren 2017
Avslutning og diplomutdeling for arabisk gruppe våren 2017.
ICDP-veiledere Sahar Ismail til venstre og Anita Bjartnes i midten bak.

 
Avslutning og utdeling av diplom for ICDP-gruppe på tigrinja høsten 2016 
Avslutning og utdeling av diplom for ICDP gruppe på tigrinja høsten 2016.
Gruppeveileder John bakerst til venstre.
3 personer var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Gruppe som har gjennomgått ICDP-kurs vår 2016
Disse flotte damene har gjennomført ICDP kurs på farsi/dari våren -16.
Gruppeveileder Zeynab i midten

Gruppe fra opplæringen
      Avslutning og diplomutdeling for arabisk gruppe høst 2015

Somlaisk foreldregruppe våren 2015
    Avslutning og diplomutdeling for somalisk gruppe våren 2015

Somalisk foreldregruppe våren 2013
                          Somalisk foreldregruppe våren 2013

Bilde av utdeling av diplomer til de som fullførte foreldreveiledningen i Arabisk gruppe våren 2012
                   Diplomutdeling til arabisk gruppe våren 2012.

Avslutning for tigrinja-gruppa, foreldreveiledning høst 2012
                  Avslutning for tigrinja-gruppa høsten 2012

Publisert: 28.10.2010 12:32 Sist endret: 03.06.2022 08:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS