Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Fritid

 

FRITIDSTILBUD     Til toppen av siden
Aktivitetshus / Fritidsklubb / Ungdomshus / Ungdomsklubb
Panzer / Ungdommens hus.
   
FRITIDSUTSTYR     Til toppen av siden 
Informasjon om fritidsutstyr under friluftsliv på tema kultur, idrett og friluftsliv.
Utlån av utstyr - prøv UtstyrsBua

 
FRIVILLIGHETSSENTRAL / FRIVILLIGSENTRAL     Til toppen av siden
Frivilligsentraler / Frivillighetssentraler finnes over hele landet, Disse er møteplasser som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Målet er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed fremme og styrke det frivillige arbeidet.
Frivillig Verdal har egen hjemmeside.
 
 
KULTURSKOLE / KULTUR- OG MUSIKKSKOLE     Til toppen av siden
Kulturskolen i Verdal har administrasjon / kontor i Tindved kulturhage.
Kulturskolens egen hjemmeside.
 
 
KULTURAKTIVITETER     Til toppen av siden
Amatørteater / Musikkteater

Filmklubb
Det er for tiden ingen filmklubb i Verdal, men kommunen har en av landets aller beste kinoer.

Korps / Skolekorps

Revy
Norsk revyfestival på Høylandet i Nord-Trøndelag.

 
 
LAG OG FORENINGER     Til toppen av siden
Frivillige organisasjoner
Oversikt over lag og foreninger i Verdal.
 
 
LEKEPLASS     Til toppen av siden
Se informasjon under Lekeplass på kategori Barn og foreldre under Barn og familie
Kommunen har etablert en skatepark i sentrum, like ved jernbanestasjonen.

 
NÆRMILJØTILSKUDD     Til toppen av siden
Se informasjon om nærmiljøtilskudd under friluftsliv på tema kultur, idrett og friluftsliv.
 
 
SPORTSDYR OG KJÆLEDYR     Til toppen av siden
Båndtvang / Hundehold
Lov om hundehold (hundeloven) trådte i kraft den 1. januar 2004. Loven har til formål å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
Forskrift om hunder, Odelstingsproposisjon nr. 48 (2002-2003) og Rundskriv G-17/2003 fra Justis- og beredskapsdepartementet gir ytterligere presiseringer og anbefalinger rundt hundehold og de forhold som hundeloven regulerer.

I tiden fra 1. april til 20. august er det båndtvang. Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Karantene
Hunder, katter og ildrer som innføres til Norge, enten direkte eller etter transitt gjennom et annet EØS-land, fra land som ikke er nevnt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003, må ved innførsel være minst 6 måneder gamle og ikke drektige og skal de påfølgende fire måneder etter ankomst stå i karantene godkjent av Mattilsynet, jfr. forskrift.
 
  
TILRETTELAGT FRITID     Til toppen av siden
Se informasjon om støttekontakt, treningskontakt og fritidskontakt under avlastning og støtte på tema omsorg, trygd og sosiale tjenester. 

 
UNGDOMSKLUBB / FRITIDSKLUBB
     Til toppen av siden
Panzer / Ungdommens hus.

Publisert: 17.02.2009 11:01 Sist endret: 10.02.2021 11:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS