Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Kultur

 

 

ARKIV     Til toppen av siden    
Kommunearkiv
Rådmannen har i følge kommuneloven og arkivloven ansvaret for kommunens arkiver, og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet skjer i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling og arkiv. Innholdet i administrasjonen sitt arkivansvar er ellers fastsatt i Forskrift om offentlege arkiv.

Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten i kommunen til enhet Stab, utvikling og virksomhetsstøtte. Arkivlederen har fullmakt til å føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunen og er faglig overordnet arkivpersonalet. Arkivleder rapporterer til rådmannen.

Kommunens saksdokumenter, inkl. all korrespondanse til og fra kommunen, er som hovedregel offentlige.  Dokumentene eller opplysninger i dem er unntatt fra offentlighet dersom unntaket har hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov.  Kommunen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert epost, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven.

Kommunen er medlem av IKA Trøndelag Iks som er kommunens arkivdepot.
 
Lokalhistorisk arkiv
Se informasjon om Lokalhistorisk arkiv her.
Gå til bibiliotekets nettsider.
 
Riksarkivet
Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv., i tillegg til Høyesterett. Disse statsinstitusjonene har plikt til å avlevere sine arkiver til Riksarkivet når arkivsakene er blitt 25 år og er gått ut av administrativ bruk.
 
Riksarkivet oppbevarer også viktige arkiver etter privatpersoner og etter private virksomheter som bedrifter og organisasjoner. Riksarkivet ble opprettet i 1817.
Se Riksarkivets nettsider her.

Statsarkiv / Statsarkivene
Se Statsarkivenes nettsider her.
 
 

BIBLIOTEKTJENESTER     Til toppen av siden
Folkebibliotek / Folkeboksamling
Verdal bibliotek har egne nettsider.
 
Bokbuss
Informasjon om bokbussen og bokbussruta finnes på bibliotekets sider.
  
Fagbibliotek
Norsk Fagbibliotekforening.
  
Fylkesbibliotek
Trøndelag Fylkesbibliotek har egne nettsider.
 
Høgskolebibliotek / Høyskolebibliotek
Høgskolen i Nord-Trondelag (HINT) har sitt eget høgskolebibliotek.
 
Skolebibliotek / Læringssenter
Opplæringsloven §9-2 sier at alle elever i grunnskolen skal ha tilgang til skolebibliotek. Skolene i Verdal har skolebibliotek av varierende omfang, og i tillegg benytter skolene det ordinære biblioteket i kommunen i stor grad, blant annet gjennom bokbussordningen.
Det er bare Verdalsøra ungdomsskoleVuku oppvekstsenter og Ørmelen skole som har sine skolebibliotek tilknyttet kommunens biblioteksystem - se biblioteket på Verdalsøra ungdomsskole herbiblioteket på Vuku oppvekstsenter her og biblioteket på Ørmelen skole her.
 
Universitetsbibliotek
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet /NTNU) i Trondheim har sitt eget universitetsbibliotek.
De øvrige universitetene har også sine egne biblioteker.

 
DANS     Til toppen av siden
Se Hva skjer ? for oversikt over arrangement.

 
Billettbestilling / Biletter
De fleste arrangement i Verdal selger billetter gjennom Billettservice eller Kultar

FESTIVAL     Til toppen av siden
Se Hva skjer ? for oversikt over arrangement.

Billettbestilling / Biletter / Festivalpass
Olsokdagene på Stiklestad
har vært arrangert siden år 2000. Gjennom vel en uke tilbys et innholdsrikt program med konserter, utstillinger, forestillinger, verksteder, middelaldermarked, og foredrag og gode samtaler som preges av kombinasjonen fortid og framtid, skjemt og alvor, tradisjon og fornyelse.

I dette mangfoldet av opplevelser står Spelet om Heilag Olav fram som den største og sterkteste enkeltproduksjonen i hele programmet. Et kompetent og engasjert frivillighetsapparat i samarbeid med de beste av våre skuespillere, sangere og musikere sørger for at det over femti år gamle spelet lever og engasjerer.

45000 besøker Olsokdagene på Stiklestad.

Programmet for Olsokdagene på Stiklestad presenteres hvert år i midten av mai.

Olsokdagene samarbeider med Olavsfestdagene i Trondheim som arrangeres hvert år i forlengelsen av Olsokdagene på Stiklestad. Etter at Olav Haraldson falt i slaget på Stiklestad, ble liket berget fra slagmarken og begravet ved Nidelva. Senere ble det bygget en Olavskirke ved det stedet den falne kongen ble båret opp på elvebredden. Olav ble gjenstand for helgedyrking og pilegrimmer fra hele Europa kom til Olavsmessen i Nidarosdomen. Olavsfestdagene viderefører her en tradisjon som i nyere tid startet opp for snart femti år siden. Det er et tett program i Nidarosdomen i disse dagene og pilegrimer fra fjern og nær velger å oppsøke et av Nord-Europas få internasjonale pilegrimsmål.

Pilegrimstradisjonen er revitalisert de siste årene og informasjon finnes på egen hjemmeside www.pilegrimsleden.no I Verdal kommer pilegrimsleia fra to steder; Nordleia fra nabokommunen Steinkjer og St. Olavsleia fra Jämtland. Leia går videre via nabokommunen Levanger til Nodarosdomen.

Midtvinterdansen er et årlig folkemusikkarrangement for barn og unge i februar. Kjente grupper fra inn- og utland bidrar som instruktører. Deltakerne kommer fra Verdal, andre kommuner i Norge og fra Midt-Sverige.

Vømmølfestivalen så sitt spede lys i 1995 med et publikumstall på 1500 som en hyllest til Hans Rotmo og hans musikk og diktning. Festivalen har blitt utviklet i Rotmos ånd sammen med våre publikumsfrender. I dag deltar over 1000 i opptoget, som er en opplevelse for seg selv, og i folkeparken er det ca 6.000 besøkende. Festivalen arrangeres hvert år i uke 22 - se festivalens egen hjemmeside her.  

 
FILM OG KINO     Til toppen av siden
Verdal kino åpner en time før første visning. Ønsker du å reservere kinobilletter, eller har spørsmål?
Kontakt kinoen på tlf.nr. 740 48 692.
Hjemmesiden til Verdal kino innholder all den informasjon du trenger om kinoprogram etc., og du kan også bestille billetter direkte på nettsiden..
 
Filmklubb
Det er for tiden ingen filmklubb i Verdal.
 
Kinobillett / Billettbestilling / Billetter
Kjøp kinobillett på nett til Verdal kino.
 
 
 
KULTURBYGG     Til toppen av siden
Grendehus / Samfunnshus

Kulturhus

KULTURMIDLER     Til toppen av siden
Se informasjon om kulturmidler under tilskuddsordninger på tema kultur, idrett og fritid.

 
KULTURMINNEVERN
     Til toppen av siden   
Fornminne / Fortidsminne / Kulturminne
Fornminneregisteret / Askeladden
Om fornminner på Wikipedia.

Fredning
Om fredning på Wikipedia.

Kulturlandskap
Nettverksbase for formidling og kompetanseutvikling om kulturlandska - www.kulturlandskap.net fra Norsk Kulturarv.
 
Temaside om kulturlandskap fra Miljøstatus i Norge.
 
Informasjon om kulturlandskap fra wikipedia.

Kulturminnevern
Informasjon om kulturminner og kulturminnevern fra wikipedia.

Kystkultur
Temaside om kystkultur fra Miljøstatus i Norge.

Riksantikvaren
Riksantikvaren arbeider for at alle deler av samfunnet skal se at kulturminner, kulturmiljø og landskap er viktige ressurser for samfunnet og den enkelte. Riksantikvaren er, som direktorat for kulturminneforvaltning, en del av miljøforvaltningen.
Se Riksantikvarens nettsider her.

 
 
LOKALHISTORIE / BYGDEBOK
     Til toppen av siden 
Det er utgitt en rekke bygdebøker for Verdal, og en oversikt over disse med pris finner du på Bibliotekets sider. Bygdebøkene selges på Servicekontoret, bokhandelen i Verdal og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Bygdebøker eldre enn 4 år er nå også lagt ut for nedlasting på www.verdalsboka.no.
 
Verdal historielag utgir hvert år en årbok, og en oversikt over disse årbøkene og andre puiblikasjoner utgitt av historielaget finner du her, sammen med priser og salgssteder.

  
Lokalhistorisk arkiv
Se informasjon om Lokalhistorisk arkiv her.
Gå til bibiliotekets nettsider.

Stedsnavn / Stadnamn
Lokalhistorisk kart, med gamle stedsnavn påtegnet.
For å få fram navnene må kartet zoomes til målestokk 1 : 5000.
Det er da mulig å bevege seg i kartet ved å klikke ikonet som ser ut som ei hånd (i kartløsninga) og deretter trekke kartet i alle retninger. 
 
Verdal Historielag har en egen stadnamnkomite som arbeider for å ta vare på gamle stedsnavn i Verdal. Det lokalhistoriske kartet er stort sett blitt til gjennom deres arbeid. Medlemmen i komiteen, og andre utvalg i historielagets regi ser du på lagets hjemmeside.

 
MUSEUM / VISUELL KUNST     Til toppen av siden
Bygdesamling / Bygdetun / Museer
Folkemuseet på Stiklestad består av vel 30 bygninger, de fleste er fra 17- og 1800-tallet. Museet har også bortimot 30 000 gjenstander og foto, noen fins i bygningene, men de fleste er oppbevart i magasin. Museet har også et samarbeid med Vegvesenet om ei veghistorisk utstilling, den står i telthuset.
Gå til Folkemuseet på Stiklestad sine nettsider.
 
Utstilling
På Stiklestad Nasjonale Kultursenter er det til enhver tid flere utstillinger, noen av utstillingene står faste over lang tid, mens andre settes opp i kortere perioder.
Se nettsidene til Stiklestad Nasjonale Kultursenter for opplysninger om utstillinger
Biblioteket har jevnlig utstillinger, hovedsaklig med lokale kunstnere. 
 
 
 
MUSIKK     Til toppen av siden
Se Hva skjer ? for oversikt over arrangement.

Billettbestilling / Billetter / Konsertbillett
De fleste arrangement i Verdal selger billetter gjennom Billettservice eller Kultar
 
Konsert
De fleste arrangement i Verdal blir markedsført på nettsidene til Kultar og/eller i lokalavaisa Innherred.
I tillegg finnes det opplysninger om mange arrangement på nettsidene til Visit Innherred.
 
Kor / Sangkor / Skolekor
Se Lag og foreninger for opplysninger om kor i Verdal.

Korps / Skolekorps
Se Lag og foreninger for opplysninger om korps i Verdal.

Opera
Steinvikholmen Opera, operaen om Olav Engelbrektsson.

 

NÆRMILJØTILSKUDD     Til toppen av siden
Se informasjon om nærmiljøtilskudd under friluftsliv på tema kultur, idrett og friluftsliv.

 
SLEKTSFORSKNING
     Til toppen av siden    
DIS-Norge (Data i slektsforskning) - egne nettsider for slektsforskere.
Digitalarkivet - med en mengde søkbare datatbaser, skannede kirkebøker, og andre kilder.
Norsk Slektshistorisk Forening
Verdal historielag sine nettsider.
Lokalhistorie for Helgådalen - egne nettsider.
www.familysearch.org - mormonernes slektsdatabase
 
 

 
TEATER     Til toppen av siden
Se Hva skjer ? for oversikt over arrangement.

Turneteatret i Trøndelag - se teaterets spilleplan og kjøp billetter her
 
Trøndelag Teater - se teaterets spilleplan her.  
 
Billettbestilling / Billetter / Teaterbillett
De fleste arrangement i Verdal selger billetter gjennom Billettservice eller Kultar
 
Musikal / Musikkteater / Teaterforestilling
Turneteatret i Trøndelag - se teaterets spilleplan og kjøp billetter her
 
Trøndelag Teater - se teaterets spilleplan her. 
 
Revy / Amatørteater
De lokale amtørteaterlagene setter opp flere forestillimger hver høst, og det er bare å følge med i lokalavisa Innherred for å se når og hvor det spilles.
Se Lag og foreninger for opplysninger om teaterlag i Verdal.

Norsk revyfaglig senter og Norsk revyfestival (Høylandet, Nord-Trøndelag).


 
VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS
     Til toppen av siden  
Kulturprisen deles ut hvert år, i november / desember.
 
Statutter
Se statuttene for tildeling av kulturprisen her.
 
Tidligere prisvinnere
Listen nedenfor viser alle tidligere prisvinnere.

 • 2021    Marte Heie Hallem
 • 2020    Tony Waade
 • 2019    Sissel Hermann
 • 2018    Ingrid Storholmen
 • 2017    Kalle Garli
 • 2016    www.verdalsbilder.no, ved Ole Morten Larsen og Eystein Ness
 • 2015    Odd Helge Roksvåg
 • 2014    Gjermund Larsen
 • 2013    Verdal mannskor
 • 2012    Ørjan Hattrem
 • 2011    Arbeidernes musikkorps
 • 2010    Tor Haugmark
 • 2009    Verdal Orienteringsklubb
 • 2008    Asgeir Skrove
 • 2007    Hildegunn Eggen
 • 2006    Andre Dyrstad
 • 2005    Solveig Ness
 • 2004    Kjell Minsaas
 • 2003    Asmund Bjørken
 • 2002    Frivillighetsapparatet i Spelet om Heilag Olav
 • 2001    Arnulf Haga
 • 2000    Steinar Berg
 • 1999    Harald Lyng
 • 1998    Betsy Frøseth
 • 1997    Oddny Ravlo Haugen
 • 1996    Arne Gunnar Bakken
 • 1995    Sture Sivertsen
 • 1994    Nils Ragnar Lier
 • 1993    Øystein Walberg
 • 1992    Hans Rotmo
 • 1991    Motstandsgruppa 1940-45
 • 1990    Einar Suul
 • 1989    Einar Krokstad
 • 1988    Morten Veimo
 • 1987    Geir Egil Larsen
 • 1986    Verdal teaterlag
 • 1985    Helgådal idrettslag

 

UTVIKLINGSSTIPEND FOR UNGDOM    Til toppen av siden   
Stipendet deles ut hvert år, i november / desember.

Statutter
Se statuttene for tildeling av utviklingsstipend for ungdom her.
 
Tidligere prisvinnere
Listen nedenfor viser alle tidligere prisvinnere.

 • 2021    Ingrid Borgen
 • 2020    Ruben Norum Kverkild
 • 2019    Eline Hallem
 • 2018    Tor Martin Nordtømme
 • 2017    Linn Astrid Skjerve
 • 2016    Thomas Hårberg
 • 2015    Ola Wist Holmen
 • 2014    Runa Skrove Falch

 

  
Til toppen av siden

Publisert: 17.02.2009 11:02 Sist endret: 21.12.2021 14:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS