Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Fiske, fangst og akvakultur

FISKERIFORVALTNING     Til toppen av siden
Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. og forskrifter hjemlet i denne loven.
Informasjon om fiskeforvaltning fra Fylkesmannen i Trøndelag.
Temaside om fritidsfiske i sjøen fra Miljødirektoratet.
Temaside om fritidsfiske i ferskvann fra Miljødirektoratet.

Norge forvalter et havområde som er seks til sju ganger større enn fastlands-Norge. De siste tiårene har den norske fiskerinæringen utviklet seg fra fritt fiske til en regulert næring med kvoter og konsesjoner.
Temaside om fiske og fangst fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeravgift
Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i vassdrag er pliktig til å betale fiskeravgift, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk §30. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen.
Mer informasjon om fiskeravgift.
 
Fiskeredskap
Informasjon om fiskeredskap fra wikipedia.
 
 
AKVAKULTUR     Til toppen av siden
Akvakultur / Havbruk
Norsk akvakulturnæring er en moderne og internasjonalt konkurransedyktig næring som produserer sjømat på en effektiv måte. Produktene fra akvakultur utgjør om lag halvparten av den samlede verdien av norsk fiskeeksport.
Temaside om akvakultur fra Fiskeridirektoratet.
Skjema for akvakultuforvaltningen fra Fiskeridirektoratet.
Informasjon om akvakultur fra wikipedia.
Akvakulturloven fra Lovdata.
 
Fiskeoppdrett / Oppdrettsnæring
Informasjon om fiskeoppdrett fra wikipedia.
 
Skalldyroppdrett
Informasjon om skalldyroppdrett fra Store Norske Leksikon.

 

Publisert: 10.03.2009 12:05 Sist endret: 23.12.2020 11:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS