Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Handel og service

ALKOHOLSALG     Til toppen av siden
Alkoholloven fra Lovdata.
 
Samleside med gjeldende bevillinger, lover og regler og annen informasjon om omsetning av alkohol.

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra Lovdata.

Ambulerende skjenkebevilling
Det må søkes om ambulerende skjenkebevilling til sluttede selskaper i forsamlingslokaler, grendehus o.l. der alkohol skal selges. I sluttede selskap hvor alkohol kun skal serveres trenger en ikke bevilling (f.eks. brylluper, 50 årslag) I disse tilfellene kan det nytes medbrakt. I lokaler der det drives serveringsvirksomhet, må det alltid innhentes bevilling, bortsett fra når eier, leier eller ansatt benytter lokalene til eget bruk til sluttet selskap.
Skjenkebevilling enkeltanledning
Skjenkebevilling lukket selskap (ambulerende)
 
- trenger du hjelp, kontakt Servicekontoret Verdal (74 04 82 00).
NB !! Søknad må være levert 14 dager før arrangementet.
 

Fra 01.01.2010 er behandling av søknad om ambulerende skjenkebevilling / enkeltanledning gebyrbelagt. Behandling av en slik søknad koster 250,- kr.

Målgruppe
Personer som skal arrangere lukkede selskaper i forsamlingshus der alkohol skal selges.
 
Kriterier/vilkår
Søker må være fylt 20 år.

Det må dreie seg om et sluttet (lukket) selskap der alkohol skal selges. Med sluttet selskap forstås at det allerede før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale.

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenkingen foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas.

Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.
 
Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 
§2-3 i politivedtekt for Verdal inneholder følgende bestemmelse:
"Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet innen 7 dager før arrangementet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l. Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame..

Søknadsskjema for arrangement på offentlig sted - sendes politiet. 

Arrangement som kommer under dette punktet skal også meldes inn til brannvesenet - se https://brannmidt.no/skjema/

Bevillingsgebyr
Det er fra og med 2010 innført et gebyr på kr. 250,- for ambulerende skjenkebevilling for enkeltanledning. Gebyret gjelder pr. søknad.
 
Kunnskapsprøven
Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i alkoholforskriftens kap. 5.
Informasjon om kunnskapsprøven fra Helsedirektoratet.
 
Salgsbevilling
Skal du drive detaljhandel og ønsker å kunne selge alkoholholdig drikk må du søke om salgsbevilling fra den kommunen forretningen ligger i.
Informasjon om salgsbevilling fra Helsedirektoratet.
 
Oversikt over gjeldende salgsbevillinger i kommunen. (pdf)
 
Skjenkebevilling / Skjenkerett / Skjenketillatelse
Oversikt over gjeldende skjenkebevillinger i kommunen. (pdf)
Elektronisk søknadsskjema for permanent skjenkebevilling - trenger du hjelp, kontakt Servicekontoret Verdal (74 04 82 00). 
Elektronisk søknadsskjema for skjenkebevilling ved enkeltanledning - trenger du hjelp, kontakt Servicekontoret Verdal (74 04 82 00).
 
Skjenketid / Salgstid
Gjeldende salgstider for omsetning av alkohol i butikk i kommunen. (pdf)
 
Uteservering
*
 
Ølsalg
Alle dagligvarebutikker i kommunen har salgsbevilling for øl i klasse 1. Vær imidlertid oppmerksom på at salgstidene for øl ikke samsvarer med butikkenes åpningstider, butikkene må avslutte ølsakget tidligere enn ordinær stengetid - se oversikten over salgstider nedenfor.
 
Gjeldende salgstider for omsetning av alkohol i butikk i kommunen. (pdf)
 
 
POSTORDRESALG     Til toppen av siden
E-handel / Elektronisk handel / Internetthandel / Netthandel
Se informasjon om postordresalg / E-handel under varer og tjenester på tema forbrukerspørsmål.
 
 
FILM- OG VIDEO FOR SALG OG UTLEIE     Til toppen av siden
Videosalg / Videoutleie
Skal du selge eller leie ut filmer og programmer på video til forbruker (omsettes i næring), er det en del regler å forholde seg til, se http://www.medietilsynet.no/mediebransjen/video/.

Det er ikke nødvendig å melde fra eller søke om tillatelse til salg og utleie av filmer og programmer på video til din kommune.

Medietilsynet

Lov om film og videogram.
 
 
FRISØR-, HUDPLEIE-, TATOVERINGS- OG     Til toppen av siden HULLTAKINGSVIRKSOMHET
Aromaterapi

Om aromaterapiwikipedia.

Det finnes private tilbydere av aromaterapi i Verdal, bruk www.1881.no eller andre søketjenester.
 
Fotpleie / Pedikyr
Det finnes private tilbydere av fotpleie i Verdal, bruk www.1881.no  eller andre søketjenester på Internett for å finne tilbydere. Det er også tilbud om fotpleie for beboere på kommunens instsitusjoner, men dette må da betales av beboeren selv.

Håndpleie
Apotekene i Verdal har en rekke produkter for håndpleie, finn apotek på www.1881.no eller andre søketjenester.

Hårfjerning
Om hårfjerning i Store Norske Leksikon.
Om hårfjerning på wikipedia.

Manikyr / Kosmetisk håndpleie
Om manikyr i Store Norske Leksikon.
 
Piercing
Om piercingwikipedia.
Om piercing i Store Norske Leksikon.

Solarium
Svømmehallen har tilbud om solarium. Det finnes også private tilbydere, søk på www.1881.no eller andre søketjenester.
 
Soneterapi / Fotsoneterapi
Om soneterapi på wikipedia.
Om soneterapi i Store Norske Leksikon.

Det finnes private tilbydere av soneterapi i Verdal, bruk www.1881.no eller andre søketjenester.
 
 
FYRVERKERI / PYROTEKNISK VARE     Til toppen av siden
Elektronisk søknadsskjema for handel med pyroteknisk vare.
 
De som søker om tillatelse må være klar over at Verdal kommune fra og med 1.1.2010 har innført et gebyr for å behandle slike søknader.
Dette gebyret er på kr. 1.000,- dersom søknaden er komplett med all nødvendig dokumentasjon ved første søknad.
For behdnling av søknader med mangelfull dokumentasjon er gebyret kr. 1.500,-.
I tillegg er det et gebyr for førstegangskontroll av salgslokalet for fyrverkeriutsalg samt en kontroll gjennomført i forbindelse med ordinært utsalg. Dette gebyret er på kr. 800,-
Der flerårig tillatelse til salg av fyrverkeri er gitt må den som innehar tillatelsen gjennom egenmelding dokumentere at endringer av utsalgssted og tillatelse er i henhold til gjeldende forskrift. Behandling av slik egenmelding er belagt med et gebyr på kr. 500,-.

Avbrenning / Oppskyting
Søknadsskjema for avfyring / oppskyting av fyrverkeri.
 
 
IMPORT / INNFØRSEL     Til toppen av siden 
Informasjon om import, engros og agentur fra www.regelhjelp.no.
Om import / innførsel i Store Norske Leksikon.
 
 
MERVERDIAVGIFT / MOMS / MVA.     Til toppen av siden 
Merverdiavgiftsloven fra Lovdata.
 
Informasjonsside om merverdiavgift fra Skatteetaten.

Emneside om merverdiavgift (med aktuelle skjemaer) fra Altinn.
 
 
OFFENTLIG INNKJØP / OFFENTLIG ANSKAFFELSE     Til toppen av siden
Lov om offentlige anskaffelser fra Lovdata.

Database for offentlige innkjøp (Doffin).

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Forum for offentlige anskaffelser.

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser fra regjeringen.no.
 
 
PRODUKTSIKKERHET     Til toppen av siden
CE-merking
Informasjonsside om CE-merking fra standard.no.
 
Faremerking
Oversikt over faremerkingssymboler fra miljødirektoratet.
 
Produktmerking
*
 
 
SERVERING     Til toppen av siden
Serveringsloven fra Lovdata.
 
Etablererprøven
Det stilles krav om etablererprøve for serveringsstedets daglige leder.
Forskrift om etablererprøve for styrer av serveringssted fra Lovdata.
 
Serveringsbevilling
Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, må ha serveringsbevilling gitt av kommunen.
Søknadsskjema serveringsbevilling (pdf)
 
Uteservering
*
 
 
TOLL     Til toppen av siden
Informasjon om toll finnes under Skatter og avgifter / Offentlige avgifter.
All øvrig informasjon om toll og fortolling finner du på Tollvesenets nettsider eller ved å kontakte Tollvesenet.
 
 
TORGSALG / TORVSALG     Til toppen av siden
Torgplass / Torvplass
Kommunen har plasser tilgjengelig for torgsalg på Minsaas plass.
Kart over mulige salgsplasser - PDF
Skjema for å søke om torgplass - PDF

Publisert: 10.03.2009 12:05 Sist endret: 03.01.2022 10:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS