Gå til innhold Globalmeny Forsiden
smittebegrensning1

Godkjenning styrer m.m.

Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder eller daglig leder

Hjemmel

Alkohollovens § 1-7 c inneholder bestemmelser om styrer og stedfortreder. For serveringsloven (daglig leder) se §§ 4, 5 og 6.

Målgruppe
De som skal være styrer/stedfortreder ved skjenkested, salgssted eller daglig leder ved serveringssteder.

Beslektede tjenester
Etablererprøven (serveringsbevilling)

Kunnskapsprøve i alkoholloven (skjenke/salgsbevilling)

Gjeldende lov og regelverk

Alkoholloven

Serveringsloven

Søknadsprosedyre
Dersom styrer eller stedfortreder slutter må det umiddelbart søkes om ny styrer eller stedfortreder. For at vi skal kunne behandle din søknad må skjema være korrekt utfylt. Dette gjelder også for serveringsbevilling om ny daglig leder skal godkjennes.

Søknadsskjema i Word-format.
Søknaden sendes elektronisk eller skrives ut og sendes i posten til:
Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal.

Søknadsbehandling
Søknaden oversendes til vandelsvurdering hos politiet, og rådmannen vil etter svar derfra fatte vedtak i henhold til delegert myndighet fra kommunestyret. Saksbehandlingstid er normalt 4 uker.

 

Publisert: 04.05.2018 12:59 Sist endret: 07.05.2018 10:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS