Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Skjenkebevilling enkeltanledning

Skjenkebevilling for enkeltanledning
Skal du arrangere festival, konsert eller annet klart avgrenset arrangement som er åpent for publikum og servere alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Søknadsfrist:
Minimum 14 dager før arrangementet skal finne sted (Det står 30 dager på elekronisk skjema)

Søknaden sendes til
Søknaden sendes elektronisk eller skrives ut og sendes i posten til:
Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal.

Spørsmål rettes til Verdal kommune, servicekontoret, tlf. 74 04 82 00.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling:
Skisse over lokalet (skjenkeområdet) med inntegning av bar(er).

Vilkår

  • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
  • Det skal være 18 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
  • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.
  • Det gis ikke bevilling til 1% MC-klubber.
     

I tillegg gjelder generelle vilkår om at det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangementer rettet mot familier med mindreårige barn).

Det gis ikke tillatelse til etablering av nye festarenaer i sentrum gjennom søknader om skjenkebevilling ved enkeltanledning. Definisjon sentrumsone er innenfor den gule omrammingen:

Kart som viser definert sentrumssone

Du må i tillegg melde om arrangementet til brannsjefen og politiet.

Skjema for melding / søknad om arrangement til politiet.

Informasjon om innmelding av arrangement til brannsjefen.

Skjenketid

  • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
  • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

Bevillingsgebyr
Bevillingsgebyr for søknad om skjenkebevilling er pt kr 360,- pr søknad.

Gjeldende lov og regelverk:

Lover:

Retningslinjer:

Forskrifter:

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Verdal kommune, rådmannen, postboks 24, 7651 Verdal. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Publisert: 04.05.2018 12:51 Sist endret: 14.09.2020 14:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS