Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Skogbruk

Skogbruksloven fra Lovdata.
Oversikt over sentral forskrifter tilknyttet lova fra Lovdata.
Temaside om skogbruk på Fylkesmannens nettside.
 
Temaside om skogbruk fra Landbruksdirektoratet
Her ligger aktuelt lovverk, informasjon om skogfond og alle aktuelle søknadsskjema (utover skjema for eget arbeid) – tilskudd, meldeplikt mv. 
Samleside med aktuelle søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet.
 
 
Hogst / Skogdrift / Skogsdrift / Skogsvirke / Avvirking / Avvirkning 
Arbeidet med å hogge, kviste, kappe og transportere tømmeret fra skogen og til bilvei.

Skogavgift / Skogfond

Skogkultur
Foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting.

Skogvern / Vernet skog

Publisert: 05.06.2018 08:07 Sist endret: 23.12.2020 10:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS