Gå til innhold Globalmeny Forsiden
koronabilde_topp

Regionalt næringsfond

Levanger og Verdal kommuner har felles næringsfond. Fondet er nå i 2020 tilført fem millioner kroner som i hovedsak skal brukes til å styrke næringslivet i de to kommunene slik at de står bedre rustet i og etter korona-epidemien. Hovedkriteriene er å skape økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i lokale bedrifter.

Hvem kan søke om støtte?
Bedrifter, etablerere, og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. Konkret kan det være markedsutvikling, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rustet til å eksistere og vokse.

Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører.

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Unntaksvis kan det bli innvilget inntil 75 prosent støtte. Bedriftens egenandel kan være dokumenterte brukte timer hos ansatte i tiltaket, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser man kan videreføre og utvikle, spesielt for å motvirke negative virkninger av korona-utbruddet.
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Hvordan søke støtte?
Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no.
 
Ta kontakt med saksbehandler Knut Baglo (søkere fra Verdal) eller Lars Strøm (søkere fra Levanger) i Proneo for å avklare hva søknaden skal inneholde og veiledning rundt hvilke tiltak man kan søke på.

Publisert: 04.02.2016 12:07 Sist endret: 15.09.2020 15:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS