Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Energi

ENERGIBRUK     Til toppen av siden
Energiforbruk
Energistatistikk hos Statistisk sentralbyrå.
Energiregnskap for Norge hos Statistisk sentralbyrå.

Energiøkonomisering / ENØK-tiltak / Energisparing / Effektiv energibruk
Informasjon om energiøkonomisering fra Store Norske Leksikon.
Nettsiden til Enova - Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. 

Oljefyr
Om utfasing av oljefyr hos Kommunal- og regionaldepartementet.

Pellets
Om pelletsWikipedia.

Varmepumpe
Informasjon om varmepumper fra wikipedia.

Vedovn
*

 
 
ENERGIMERKING     Til toppen av siden
Egen nettside om energimerking.

  
FORNYBAR ENERGI
     Til toppen av siden
Eget nettsted om fornybar energi - drives av Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge og NVE.
Temaside om fornybar energi fra Bellona
 
Alternativ energi
Temaside fra fornybar.no.  
 
Bioenergi
Informasjon om bioenergi fra fornybar.no.
Informasjon om bioenergi fra Bellona.
 
Fjernvarme
*
  
Geovarme / Jordvarme / Geotermisk energi / Grunnvarme
Temaside fra fornybar.no.
 
Grønn energi / Grønne sertifikater
Temaside om grønne sertifikater hos Olje- og energidepartementetRegjeringens nettside.
 
Ny fornybar energi
Temaside med eksempler på mulig utnyttelse av energi fra havet  fra fornybar.no.

Solenergi / Solceller
Temaside fra fornybar.no.
 
Spillvarme
Det slippes ut store mengder "overskuddsenergi" / spillvarme fra industrien i Norge, i form av oppvarmet vann (kjølevann), damp eller røykgass.
Det er et stort potensial for gjenvinning av spillvarmen fra industriprosesser. Røykgasser med høy temperatur kan omformes til elektrisitet ved bruk av gassmotor eller gassturbin, og spillvarme med lavere temperatur kan benyttes til oppvarming ved distribusjon i et fjernvarmeanlegg. Dersom temperaturen på varmen er for lav til å kunne benyttes direkte, kan varmepumpe benyttes. 
  
Det er svært kostbart å transportere varme over store avstander, spesielt dersom varmen har relativt lav temperatur (under 100 grader), og det er derfor avgjørende at varme kan distribueres og brukes i nærområdet til bedriften. Manglende infrastruktur for vannbåren varme både i form av distribusjonssystemer og internt i bygg, spredt bosetting og manglende etterspørsel i rimelig nærhet til industri med spillvarme har vært av de viktigste årsakene til at utnyttelse av spillvarme til oppvarmingsformål har vært relativt begrenset.

Omtrent halvparten av all varmeproduksjon i norske fjernvarmeanlegg er basert på utnyttelse av spillvarme fra avfallsforbrenning.
 
 
Vannkraft
Temaside fra fornybar.no.
 
Vindkraft / Vindenerg
E.On Vind Sverige AB starter utredning og planlegging av mulige vindkraftprosjekter i Verdal høsten 2012, se dokumentene nedenfor for mer informasjon.

Temaside fra fornybar.no.
Egen nettside kun om vindkraft fra Norsk Vindkraftforening (NORWEA) og Energibedriftenes Landsforening (Energi Norge).

Publisert: 17.02.2009 11:03 Sist endret: 23.12.2020 12:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS