Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Utslipp / spredt avløp

Alle avløpsutslipp krever i utgangspunktet tillatelse.

Fritidsboliger og eneboliger uten innlagt vann og uten utslipp av avløpsvann fra toalettløsninger som utedo, biologisk toalett og forbrenningstoalett, trenger ikke tillatelse.

Tette tanker er søknadspliktige.

Innlagt vann utløser krav om utslippstillatelse selv om det bare er gråvann som skal slippes ut.

Hytter og eneboliger som ikke har innlagt vann og som ikke slipper ut avløpsvann fra klosetter, trenger vanligvis ikke tillatelse. Skulle gråvannet likevel være av en slik karakter at det fører til nevneverdig skade eller ulempe, kan kommunen likevel kreve søknad om utslippstillatelse etter forurensningslovens § 8.

Før bygging av nytt anlegg eller oppgradering av eksisterende kan igangsettes skal det foreligge:

 

Disse to behandles sammen.

Eier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har inntil seks ukers saksbehandlingstid. Søknaden vil ikke bli behandlet før komplett søknad med tilhørende vedlegg er mottatt hos oss.

Svartvann: Sanitært avløpsvann (vann fra toalett)

Gråvann: Vann som ikke inneholder sanitært avløpsvann. Ved innlagt vann må det søkes om utslipp av gråvann selv om det ikke er noe svartvann.

Publisert: 04.09.2017 13:46 Sist endret: 25.03.2022 13:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS