Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark reguleres nasjonalt gjennom :

I tillegg finnes det :

Fra 15. desember 2010 skal søknader som omfatter kjøring innenfor grensene til Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark sendes direkte til Fylkesmannen i Trøndelag, Miljøvernavdelingen, Postboks 2600, 7734 Steinkjer (eventuelt elektronisk til fmtlpost@fylkesmannen.no).  

Søknader om dispensasjon skal sendes/leveres til Verdal kommune, Servicekontoret, postboks 24, 7651 Verdal. Søknader for mennesker med nedsatt funksjonsevne sluttbehandles i sin helhet ved servicekontoret.

Søknadsskjema kan lastes ned ved å klikke her. (PDF). Word-versjon 
Er dispensasjonssøknaden begrunnet i helsemesiige årsaker må legerklæring legges ved, skjema for slik erklæring kan lastes ned her (PDF) Word-versjon.
De som vil (og ikke trenger vedlegg eller legerklæring) kan fylle ut og sende inn søknadsskjemaet på E-post til servicekontoret.
  
Det må søkes minst 14 dager før kjøring skal skje. Søknader som ikke holder fristen må forvente å bli henvist til å benytte leiekjører (se egen oversikt lenger ned på siden). Det er til gjengjeld ikke alltid nødvendig å være presis på kjøredato, f.eks kan ukenr/måned/ant.turer benyttes. Alle må før kjøring selv påføre oppstarttidspunkt på dispensasjonen.

Oversikt over leiekjørere (erverv) i Verdal - Klikk her (PDF) Word-versjon 

Publisert: 16.04.2009 10:11 Sist endret: 10.11.2020 12:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS