Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Motorferdsel i utmark

Søknadsskjema for motorferdsel i utmark kan lastes ned ved å klikke her. (PDF). Word-versjon 

Lokale regler for de ulike ordningene finnes her:


Nærmere informasjon om transport av bagasje og utstyr til egen hytte finnes her.

Er søknaden begrunnet i helsemessige årsaker må legeerklæring legges ved, skjema for slik erklæring kan lastes ned her (PDF) Word-versjon.

Søknader om dispensasjon skal sendes/leveres til:
Verdal kommune, Servicekontoret
Postboks 24
7651 Verdal, eller sendes på E-post til postmottak@verdal.kommune.no.

Søknader som omfatter kjøring innenfor grensene til Blåfjella / Skjækerfjella nasjonalpark må også omsøkes hos nasjonalparkforvaltningen.

Annet lokalt regelverk:

 

Oversikt over leiekjørere (erverv) i Verdal - Klikk her (PDF) Word-versjon.

Motorferdsel i utmark reguleres nasjonalt gjennom:

Publisert: 16.04.2009 10:11 Sist endret: 05.02.2021 13:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS