Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Transport av bagasje og utstyr til egen hytte

Etter skriftlig søknad kan kommunen gi tillatelse til bruk av snøskuter for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet veg. Det er hytteeier som må søke og som kan gis tillatelse. Departementet har derimot tolket det slik at flere kan benytte tillatelsen, les om det her. I henhold til de kommunale retningslinjene skal etablerte traseer benyttes og legges ved søknad.

I samarbeid med grunneiere og hytteeierforeninger arbeider kommunen med å få kartfestet slike traseer. Dette arbeidet vil foregå områdevis etter en løpende behovsvurdering. Det er i utgangspunktet hovedtraseer som skal kartfestes, mens å kartfeste avstikkere til enkelthytter i hytteområder i utgangspunktet anses som unødvendig.

Kart over godkjente traseer:

 

Alle godkjente traseer finnes i kommunens kartløsning. Velg «kartlag» - «temakart» - «Snøskuter – traseer til hytter § 5C»

For traseer på Værdalsbrukets eiendom vil det ikke være nødvendig å innhente grunneiers tillatelse for transport av bagasje og utstyr til egen hytte i godkjente traseer. Kommunen og Værdalsbruket har også blitt enige om at inntil videre kan søknader om bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr til egen hytte på Værdalsbrukets eiendom sendes til kommunen uten vedlagt grunneiertillatelse. Kommunen vil så avklare disse traseene direkte med Værdalsbruket i ukentlige møter inntil videre. Eventuell endring av denne praksisen vil offentliggjøres på denne siden.  

For traseer på statsallmenningene og hos andre private grunneiere må det legges ved tillatelse fra grunneier.

Hva betyr dette for deg som hytteeier?

  • Du kan bidra til å få kartfestet traseer gjennom din hytteeierforening, eller med innspill direkte til kommunen.
  • Forenklet søknadsprosedyre når traseer er godkjent.
  • Du må benytte etablerte traseer når disse er godkjent.

 

Kan det søkes før traseer er godkjent?

  • Ja, men tillatelser vil kunne bli gitt med vilkår om at senere fastsatte traseer må benyttes.

 

For mange vil leiekjøring fremdeles være et godt alternativ, og det oppfordres særlig til å benytte dette tilbudet i veinære hyttefelt.

Publisert: 05.02.2021 12:34 Sist endret: 16.03.2021 14:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS