Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Utmarksnemnda 14.11.2012

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 14.11.2012
Tid            : 09:00

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing Saksframlegg
Protokoll
PS 13/12 Motorferdsel i utmark - May Guddingsmo Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte utmarksnemndas møte 14.11.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Varamedlem, Ja Møtte for Berit Gustad Nessø
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  
     

  

PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 14.11.2012

BEHANDLING: 
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig
 
VEDTAK:
Søknaden om barmarkskjøring med diverse innbo til Hytte 226/3-93 i Sul avslås i medhold av § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Avslaget begrunnes i at det ikke er et særlig behov at denne transporten må skje på barmark, og at behovet derfor kan dekkes på annen måte ved bruk av leiekjører med snøscooter.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker iht forvaltningslovens regler. Eventuell klage sendes kommunen, fylkesmannen er klageinstans.
 
 
 
 
PS 13/12 Motorferdsel i utmark - May Guddingsmo    Til toppen av siden  
 
Saksprotokoll i utmarksnemnda 14.11.2012

BEHANDLING:
Forslag i møte:
Anne Grete Valbekmo foreslo alternativt forslag.

Avstemning:
Enstemmig for alternativt forslag

VEDTAK:
I medhold av § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. gir utmarksnemnda søker 5 turer med ATV til egen hytte fram t.o.m. 7 desember i henhold til omsøkt formål.

Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 18.02.2021 14:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS