Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Utmarksnemnda 18.03.2013

Møtested : Verdal rådhus, møterom rett ved kommunestyresalen
Dato         : 18.03.2013
Tid            : 15:30 

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 8/13 Motorferdsel i utmark - Kverndalens venner Saksframlegg
Protokoll


 

Oppmøte utmarksnemndas møte 18.03.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder  Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder  Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem  Ja  
Terje Aksnes SP Medlem  Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem  Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  
     

  

PS 8/13 Motorferdsel i utmark - Kverndalens Venner     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 18.03.2013

Forslag i møte:
Terje Aksnes (SP) foreslo å innfri søknaden. 

Avstemning:
4 mot 1 stemme for rådmannens forslag

VEDTAK:
Søknaden oppfyller ikke kravet til særlig behov i § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, og avslås av den grunn.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter forvaltningslovens regler. En eventuell klage sendes kommunen.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 19.03.2013 13:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS