Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Utmarksnemnda 10.06.2013

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 10.06.2013
Tid            : 10:00 -

 

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 9/13 Trond Walleraunet - motorferdel i utmark - barmarkskjøring i uke 28 Saksframlegg
Protokoll
PS 10/13 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal 2013/14  Saksframlegg Protokoll
PS 11/13 Nedre Verdal bestandsplan for elg 2013-18, samt tildeling av hjort for 2013 Saksframlegg Protokoll
PS 12/13 Øvre Verdal, bestandsplaner for elg og hjort 2013-17  Saksframlegg Protokoll


 

Oppmøte utmarksnemndas møte 10.06.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Vara Ja Møtte for Tor-Petter Abelsen

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  
     

  

PS 09/13 Trond Walleraunet - motorferdel i utmark - barmarkskjøring i uke 28     Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.062013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig.

VEDTAK:
I henhold til § 6 Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag så gis det tillatelse til en transport med minigraver t/r fra p-plass og etter avmerket trase til hytte nr 22 (Bringsåsen, Vera) i uke 28. Turen som gjelder graving for strømkabel kan byttes til en annen uke etter henvendelse til kommunen.

 

PS 10/13 Budsjett og regnskap for lokalt viltfond Verdal 2013/14

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.062013

Forslag i møte:
Alternativt forslag med påplussing av to poster.

Avstemning:
Enstemmig for alternativt forslag.

VEDTAK:
Følgende poster endres:

  • Kurs/møter/tidsskrift/fagmateriell økes til 28 000 kr
  • Beredskap rovvilt økes til 15 000 kr.
     

Samlet budsjettert bruk av viltfond med dette opp fra 75 000 kr til 90 000 kr.

 

 

PS 11/13 Nedre Verdal bestandsplan for elg 2013-18, samt tildeling av hjort for 2013

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.062013

Forslag i møte:
Terje Aksnes (SP) foreslo å holde elgtildelingen som i forrige bestandsplanperiode dvs 4 x 5 = 20 dyr lavere tildeling for planperioden enn omsøkt.

Avstemning:
4 - 1 for rådmannens forslag.

VEDTAK:
I henhold til § 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan elg for Valdet nedre Verdal for perioden 2013-17 med en samlet tildeling på 445 valgfrie dyr for perioden. Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

For 2013 tildeles valdet nedre Verdal 6 hjort fordelt på 2 kalv (1/2 år), 2 voksne hunndyr (1 ½ år og eldre) og 2 voksne hanndyr (1 1/2 år og eldre). Tildeling gis i medhold § 21 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og kan påklages iht forvaltningslovens regler.

 

PS 12/13 Øvre Verdal, bestandsplaner for elg og hjort 2013-17

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.062013

Forslag i møte:
Terje Aksnes (SP) foreslo å holde elgtildelingen som i forrige bestandsplanperiode dvs 2 x 5 = 10 dyr lavere tildeling for planperioden enn omsøkt.

Avstemning:
4 - 1 for rådmannens forslag.

VEDTAK:
I henhold til § 19 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplaner for elg og hjort for valdet Øvre Verdal for perioden 2013-17 med en samlet tildeling på 800 valgfrie elg og 200 valgfrie hjort for perioden. Kommunen kan vedta å trekke godkjenningen tilbake og tildele ny fellingstillatelse ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

Det er ønskelig at Øvre Verdal arbeider videre med aktuelle tiltak skissert i bestandsplan for hjort, slik at tiltak kan iverksettes i første del av planperioden. I den forbindelse bør det også tas grep for å effektivisere hjortejakta. Større uttak av hjort tidlig i jaktperioden på hjortetette jaktfelt i Vukuområdet kan være et mulig grep. Utmarksnemnda forbeholder seg retten til å etterspørre konkret tiltak i planperioden. Kompetansestyrkende tiltak kan være aktuelle for støtte fra lokalt viltfond.

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 20.06.2013 12:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS