Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Utmarksnemnda 16.10.2013

Møtested : Fjernsaksmøte
Dato         : 16.10.2013
Tid            :  -

 

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 17/13 Værdalsbruket søker om motorferdsel i utmark - bruk av helikoter og ATV i forbindelse med bygging av hytte Kråksjøen Saksframlegg
Protokoll
PS 18/13 Søknad motorferdsel i utmark - Utkjøring av jervebås - Simon Landfald Saksframlegg
Protokoll

 

Oppmøte utmarksnemndas møte 16.10.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  

 



 

PS 17/13 Værdalsbruket søker om motorferdsel i utmark - bruk av helikoter og ATV i forbindelse med bygging av hytte Kråksjøen
    Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 16.10.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis det tillatelse til 10 turer med ATV etter traktorvei til Kråksjøen fra 16.10 og ut i november så lenge kjøring er rasjonelt. Minigraver tillates samtidig brukt på tomta i samme periode, samt beltet ned samme traktorveg innen utgangen av november.

Det stadfestet også med dette at det er gitt landingstillatelse til helikopter 15.10.13 ved Kråksjøen. Dette i henhold til § 6 i Lov om motorferdsel i utmark.

 

 

PS 18/13 Søknad motorferdsel i utmark - Utkjøring av jervebås - Simon Landfald
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 16.10.2013

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis Simon Landfald tillatelse til utkjøring av åte med snøscooter for inntil 3 jervbåser i områder som beskrevet. Det gis 2 turer pr jervbås hver vinter fram til 15.2, f.o.m. vinteren 2013/14 og t.o.m. vinteren 2017/18.

Det forutsettes at nødvendige tillatelser fra grunneier og statlig miljøvernmyndighet foreligger for hver vinter. En annen person kan inngå i kjøringen dersom dette opplyses til kommunen.

Det forutsettes at kjøringen skjer etter de mest rasjonelle ruter. Søker skal føre logg for hvilke dager kjøringen er utført, og ved kommunens eventuelle forespørsel oppgi dette.





Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.12.2020 11:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS