Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Utmarksnemnda 10.06.14

Møtested : Møterom 3. etg Herredshuset
Dato : 10.06.14
Tid : 09:00

Sakliste som PDF - Protokoll i PDF-format
Sakliste som Word - Protokoll i Word-format

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 8/14 Avtale plotthundprosjekt Saksframlegg Protokoll
PS 9/14 Kompetansetiltak for fellingslag Saksframlegg Protokoll
PS 10/14  Godtgjørelse ved ettersøk fallvilt, justering i 2014 Saksframlegg Protokoll
PS 11/14  Budsjett for lokalt viltfond Verdal 2014-15 Saksframlegg Protokoll
PS 12/14  Søknad om motorferdsel i utmark - Værdalsbruket AS 2014-17 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kjetil Aarstad DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Jørgen Erik Baumfelder SP Vara Ja Møtte for Anne Grete Valbekmo

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Rian Skogbrukssjef  

 

PS 8/14 Avtale plotthundprosjekt  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.06.2014

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Utmarksnemnda slutter seg til framlagte avtale.

 


PS 9/14 Kompetansetiltak for fellingslag  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.06.2014

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Av rovviltmidlene avsettes:

Ca 5000 kr til egenandeler knyttet til kurs for fellingsledere 19 og 20/5.

Ca 30 000 kr til skytetrening/basistrening for fellingslaget. Dette er tiltenkt å vare i tidsrommet 2014 -16. Andre kurs/tiltak fremmes som egne saker. 

 

 
PS 10/|14 Godtgjørelse ved ettersøk fallvilt, justering i 2014   Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.06.2014

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:
Godtgjørelse for utgifter til ettersøk /ivaretakelse av fallvilt settes til 180 kr/t. Godtgjørelse for overtid blir som tidligere knyttet satser hjemlet i offentlig regelverk. Bruken av godkjent ettersøkshund avlønnes med 50 % av grunnlønn, uten overtid.

Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.

Priser på omsatt elg og hjortekjøtt heves til 50 kr/kg eks mva.

Nye satser gjelder fra vedtaksdato og fram til nytt vedtak fattes. 

 

PS 11/|14 Budsjett for lokalt viltfond Verdal 2014-15  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.06.2014

Forslag i møte:
Ingen.
 
Avstemning:
Enstemmig.
 
VEDTAK:

TekstBeløp
Saldo Verdal viltfond pr. 1.6.2014  344.166,-
Inntekter  
Fellingsavgifter elg og hjort 2014   100.000,-
Salg av kjøtt, påkjørt elg   20.000,-
Sum inntekter 120.000,- 
   
Kostnader   
Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger 20,000,- 
Ettersøk skadet vilt 40.000,- 
Sluttrapport lokalt hjorteprosjekt  15.000,- 
Kompetanseheving, kurs, tidsskrift, seminarer, opplæring 27.000,- 
Innlegging hjorteviltregisteret  3.000,- 
Diverse søknader, øk. støtte  15.000,- 
Sum kostnader 120.000,-  
   
Reduksjon/Økning i beholdning  0,- 
Beregnet saldo Verdal viltfond pr. 1.6.2015  344.116,- 

 Flytting mellom poster kan gjøres etter behov. Tildeling av midler utover 4000 kr til enkeltsøknader behandles politisk. Viltfondssøknader som har preg av ren årviss organisasjonsstøtte kan avises administrativt i henhold til tidligere vedtak.

 
 

PS 12/|14 Søknad om motorferdsel i utmark - Værdalsbruket AS 2014-17  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda 10.06.2014

Forslag i møte: 
Alternativt forslag om at også lørdager i utgangspunktet skal unntas fra kjøring til Kråksjøen.
 
Avstemning:
3 - 2 for alternativt forslag.
 
VEDTAK:
I henhold til § 6 i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag innvilges følgende turer i 2014 t.o.m. 2017:

 1. To turer til Grønningen med 4-hjuling , 9/9 og 14/9.
 2. To turer til naustet sør for Billingen med 4-hjuling, 9/9 og 14/9
 3. To turer til Fiskløsningen med 4-hjuling i perioden 9/9-29/9
 4. En tur til Ørtugtjern med 4-hjuling 9/9
   
  I henhold til Lov om motorferdsel § 6 innvilges følgende turer i 2014 t.o.m. 2017:
  Totalt 4 helikoptertransporter  (landinger) til hyttene Lakevassbu og Bjarnetjern hver september måned. Flere løft innenfor samme transportoppdrag regnes som en tur/transport. Tillatelse er også påkrevd fra nasjonalparkforvaltningen iht verneforskriften.
   
  I henhold til § 5a i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag så innvilges følgende turer i 2014 t.o.m. 2017 :
  Inntil 5 turer pr år på traktorveg til Kråksjøen i perioden 15.6 – 1.11. Dersom behovet kan dokumenteres å være større kan det søkes om justering av antallet. Kjøring tillates ikke på lørdager og søndager. Ekstraordinære behov må evt omsøkes spesielt. Det skal føres kjørelogg som kan oversendes kommunen ved behov.
   
  For alle barmarksturer så er det transport av ulikt type «gods» som skal være hovedformålet med turen. 
   

 

Publisert: 04.06.2014 09:00 Sist endret: 16.06.2014 14:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS