Gå til innhold Globalmeny Forsiden
sentrum-flyfoto

Utmarksnemnda 06.04.2016

Møtested : Møterom 3. etasje herredshuset, Verdal
Dato : 06.04.2016
Tid : 15:00

 

Sakliste
SakstittelDokumenterVedtak
PS 4/16 Dispensasjon til bruk av snøscooter ifm kartlegging av snøscooterløype- Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 5/16 Dispensasjon fra motorferdselloven - utkjøring av materialer for klopping av sti til Grønningen Saksframlegg Protokoll
PS 6/16 Dispensasjon fra motorferdselloven - utkjøring av merkestaur til sti Hitre Sæterfjell- Verdal kommune v/ kulturtjenesten Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte utmarksnemnda
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Oddleiv Aksnes H Leder    
Arild Stenberg DNA Nestleder    
Inger Åse L. Evenmo DNA Medlem    
Siri-Gunn Vjnne SP Medlem    
Signar Musum FRP Medlem    

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Rune Sørholt    

 

 

PS 004/16 Dispensasjon til bruk av snøscooter ifm kartlegging av snøscooterløype- Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 06.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 gis Verdal kommune tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med GPS- koordinering og kartlegging av en eventuell snøscooter løype for fornøyelseskjøring jfr. Mfl § 4a og tilhørende forskrift.

Det gis tillatelse til inntil en dags kjøring med inntil 3 snøscootere i perioden 7. april – 25. april 2016.

Verdal Røde Kors Hjelpekorps som er leiekjører i området skal benyttes.

Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

.

 

PS 005/16 Dispensasjon fra motorferdselloven - utkjøring av materialer for klopping av sti til Grønningen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 06.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 gis Verdal kommune tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med utkjøring av materialer for klopplegging av sti til Verdals Grønningen. Det gis tillatelse til inntil 10 turer i perioden 7. april – 25. april 2016.

Det skal benyttes leiekjører.

Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

 

 

PS 006/16 Dispensasjon fra motorferdselloven - utkjøring av merkestaur til sti Hitre Sæterfjell- Verdal kommune v/ kulturtjenesten
 
Til toppen av siden

Saksprotokoll i utmarksnemnda- 06.04.2016

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
I henhold til § 6 i Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 gis Verdal kommune tillatelse til bruk av snøscooter i forbindelse med utkjøring av merkestaur til stien som går fra samfunnshuset i Vera til Hitre Seterfjell. Det gis tillatelse til inntil 5 turer i perioden 7. april – 25. april 2016. Det skal benyttes leiekjører.

Vedtaket kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven

  Til toppen av siden 

Publisert: 19.09.2014 10:48 Sist endret: 29.01.2021 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS